Æresmedlemmer

Personer som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme norske komponister og norsk musikk kan utnevnes til æresmedlemmer i Norsk Komponistforening.

Vi er stolte over å ha følgende æresmedlemmer i foreningen:

Torkild Hansen
Hilde Holbæk-Hanssen
Michael McCarthy

Avdøde æresmedlemmer:
Oddvar S. Kvam (1927-2016)
Knut Wiggen (1927-2016)
John Persen (1941-2014)
Knut Nystedt (1915-2014)
Kåre Kolberg (1936-2014)
Klaus Egge (1906-1979)
Christian Sinding (1856–1941)
Iver Holter (1850–1941)

Æresmedlemskap vedtas av musikkfaglig utvalg etter innstilling fra styret. Les kriteriene for æresmedlemskap i vedtektene.