Høringssvar og innspill

Høringer i 2016
Norsk Komponistforening er høringsinstans i følgende høringer i 2016:

Høringssvar NKF 2015

  • Høring – utredning om kunstnerøkonomi – Kunstens autonomi og kunstens økonomi, 08.05.2015
  • Høring – utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd, 22.06.2015

Innspill NKF 2015

  • Felles opprop, Arendalsuka – Kunstnernettverket, 14.08.2015
  • Komponistforeningen har sendt innspill til Forsvarsdepartementets nye langtidsplan for Forsvaret, og skrevet kronikk for å synliggjøre effekten av uforsvarlige kutt blant kulturbærerne i forsvaret. Konsekvensene av disse nedprioriteringene vil kanskje ikke få direkte følger for UD eller FD, men vil få (og har fått) store negative ringvirkninger for norsk kulturliv i sin helhet. Her er kronikken med bakgrunn i innspillet til Forsvarsdepartementet:
    «Regjeringen blåser i feil lur», kronikk i Klassekampen 14.11.2015, gjengitt på Ballade.no

Høringssvar fra Kunstnernettverket

  • NKF er medlem av Kunstnernettverket består av tjuelandsomfatende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge.
    Se oversikt over høringssvar og innspill fra Kunstnernettverket

Våre kronikker>>>