Høringssvar og innspill

Høringer, innspill og ytringer 2017

Felles med Kunstnernettverket, protokoll over saker, høringssvar og innspill for og i 2017:

Notat om oppnevningsrett til Stortingets kulturkomité Dokument 06.11.2017
Innspill til statsbudsjett 2018 til Stortingets utenrikskomité Dokument 01.11.2017
Innspill til statsbudsjett 2018 til Stortingets kulturkomité Dokument 26.10.2017
Høringsnotat om forslag til ny åndsverklov i Stortingets kulturkomité Dokument 09.05.2017
Brev – behov for forskriftsendring for lønnsreform Dokument 20.4.2017
Innspill til statsbudsjett 2017 til Stortingets utenrikskomité Dokument 27.10.2016
Innspill til statsbudsjett 2017 til Stortingets kulturkomité Dokument 17.10.2016


Høringer i 2016

Norsk Komponistforening er høringsinstans i følgende høringer i 2016:

Høringssvar NKF 2015

  • Høring – utredning om kunstnerøkonomi – Kunstens autonomi og kunstens økonomi, 08.05.2015
  • Høring – utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd, 22.06.2015

Innspill NKF 2015

  • Felles opprop, Arendalsuka – Kunstnernettverket, 14.08.2015
  • Komponistforeningen har sendt innspill til Forsvarsdepartementets nye langtidsplan for Forsvaret, og skrevet kronikk for å synliggjøre effekten av uforsvarlige kutt blant kulturbærerne i forsvaret. Konsekvensene av disse nedprioriteringene vil kanskje ikke få direkte følger for UD eller FD, men vil få (og har fått) store negative ringvirkninger for norsk kulturliv i sin helhet. Her er kronikken med bakgrunn i innspillet til Forsvarsdepartementet:
    «Regjeringen blåser i feil lur», kronikk i Klassekampen 14.11.2015, gjengitt på Ballade.no

Høringssvar fra Kunstnernettverket

  • NKF er medlem av Kunstnernettverket består av tjuelandsomfatende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge.
    Se oversikt over høringssvar og innspill fra Kunstnernettverket

Våre kronikker>>>