Kronikker

Kronikker NKF 2016

  • «I stortingsmeldingen Muligheter for alle … (Meld. St. 10, 2014–2015) kan vi lese at regjeringen ser det som et prioritert innsatsområde å «bidra til økt beskyttelse av (…) utøvere av frie kunstneriske uttrykk». Det er åpenbart at ikke alle i regjeringen føler seg forpliktet til å følge opp dette i praksis.» Utenriksministeren og UD bidrar økonomisk til SafeMUSE, som jobber for å hjelpe forfulgte musikere og andre kunstnere til tidsbegrensede opphold. Samtidig nekter UDI de samme personene adgang til Norge – fordi de er forfulgt. Følgene organisasjoner står bak kronikken: Hans Ole Rian (leder MFO), Deeyah Khan (grunnlegger FUUSE), Ingrid Kindem (leder NOPA), Ole Reitov (direktør FREEMUSE), Peder Horgen (leder NODA) og Jørgen Karlstrøm (leder Norsk Komponistforening). Les kronikken som ble publisert i Aftenposten, 16. desember 2016
  • DAB-radio uten innholdskrav? Norsk Komponistforening, GramArt, MFO, NOPA, NORA, FONO, Musikkforleggerne og Norsk Artistforbund foreslår en insentivordning som fremmer norsk musikk på radio. En todelt løsning bestående av generell støtte som sikrer minst 40% norsk musikk i prime-time radiotid, og økonomiske midler som radiokanalene kan søke for produksjon av særskilte programmer for fremme av ny, norsk musikk.
    Kronikken ble først publisert på Aftenposten.no den 19. november 2016.
  • I lys av et kristisk opprop av Festspillene i Bergen som var signert av ti av landets ledere for forskjellige musikkinstutusjoner, deriblant operasjefene ved de nasjonale operainstitusjonene i Oslo og Bergen, skrev Komponistforeningen kronikken «Operasjon operanasjon – hva nå?» som sto i Klassekampens papirutgave 26.08.2016. Spørsmålet er om de ikke burde feie for sin egen dør, skriver styreleder Jørgen Karlstrøm og nestleder Stine Sørlie i Norsk Komponistforening. Senere samme dag publiserte Ballade.no en lengre versjon av denne kronikken>>>

Kronikker NKF 2015

  • «Forfallet i NRK P2» – felles kronikk med MFO, Folkorg, Norsk jazzforum og NOPA i Dagsavisen 14. april 2015
  • Komponistforeningen har skrevet kronikk for å synliggjøre effekten av uforsvarlige kutt blant kulturbærerne i forsvaret. Konsekvensene av disse nedprioriteringene vil kanskje ikke få direkte følger for UD eller FD, men vil få (og har fått) store negative ringvirkninger for norsk kulturliv i sin helhet. Her er kronikken med bakgrunn i et innspill til Forsvarsdepartementet:
    «Regjeringen blåser i feil lur», kronikk i Klassekampen 14.11.2015, gjengitt på Ballade.no