Åndsverkloven

Norsk Komponistforening er veldig glade for det komiteen har kommet fram til i sin innstilling til den nye åndsverkloven. Vi er ekstra fornøyde med at den omstridte paragraf 71 om overgang av opphavsrett i arbeids- og oppdragsforhold er fjernet. Vi har også fått en lovfestet rett til rimelig vederlag. Alle som skaper vil nå ha rett til betaling for bestilling og bruk av det de har skapt, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

Norsk Komponistforening er veldig glade for det komiteen har kommet fram til i sin innstilling til den nye åndsverkloven, sier Jørgen Karlstrøm. Foto: NKF

Vi liker også at komiteen gjennom to anmodningsvedtak har bedt om at det opprettes både en tvisteløsningsordning og en lisensordning som skal sørge for at strømming av musikk i skolen gir betaling til opphaverne. Svært få komponister har mulighet til å ta saker gjennom rettssystemet, så en forenklet tvisteløsningsordning vil være til stor hjelp når våre rettigheter krenkes. En lisensordning for strømming i skolen kan i framtiden sikre inntekter på titalls millioner til rettighetshavere. Begge anmodningene er slik sett veldig betydningsfulle for oss.

Komiteen har i tillegg tatt noen modige steg gjennom å omtale den såkalte value gap-problematikken, som handler om at store internasjonale selskaper tjener milliarder på plattformtjenester mens de som har skapt innholdet ikke får betalt. Vi venter i spenning på hva EU lander på i disse spørsmålene, og håper på at lovverket på sikt samkjøres til det beste for kunstnerne.

Det er også viktig å merke seg at komiteen har funnet fram til enighet på bortimot alle punkt. Det gir grunn til å tro at loven nå står meget sterkt, og sannsynligvis ikke vil bli utfordret på fundamentale punkt på lang tid.

Vi har all grunn til å være fornøyde nå etter innsats over flere år, gjennom utallige møter med politikere og embedsverk, kronikker, høringer og aksjoner. I jubelen skal vi likevel ikke glemme å følge nøye med på ordlyden i innstillingen og finlese innstillingens merknader da dette får betydning for hvordan loven kan tolkes ved prøving i rettssystemet. Vi kommer også til å følge med på at anmodningene fra komiteen følges opp på en tilfredsstillende måte for alle som skaper musikk i Norge.