Komponistforeningens likestillingspris 2017 går til Borealis – en festival for eksperimentell musikk

NY PRIS FOR Å ØKE BEVISSTHETEN RUNDT KJØNNSBALANSEN I DET SKAPENDE MUSIKKFELTET  Norsk Komponistforening delte i dag ut den aller første likestillingsprisen for å hedre forbilledlige initiativer og god praksis rundt likestilling og kjønnsbalanse på musikkfeltet. Komponistforeningens styre vedtok våren Les mer…

OPEN UNM CALL 2018

Bergen 28. august – 1. september 2018.  Ung Nordisk Musikk er en årlig festival for unge komponister, lydkunstnere, elektroniske musikere og performance-artister med base i de nordiske landene. ÅPENT FOR SØKNADER TIL 10. DESEMBER 2017 HVA Syv norske deltakere vil Les mer…