Bjergsted Blåseensemble vant Komponistforeningens hederspris

Komponistforeningen arbeider for å løfte frem det norske repertoaret, og å legge til rette for at det stadig skapes og spilles norsk musikk. Her gjør korpsene en fantastisk jobb, og med prisen ønsker vi å hylle korpsenes musikere og dirigenter for innsatsen for at norsk musikk blir fremført. 
Hedersprisen ble delt ut for første gang i fjor i anledning Norges Musikkorps Forbund sitt 100-årsjubileum. 

Under årets NM Janitsjar har det blitt fremført 16 norske verk, spredd fra elitedivisjon til 7. divisjon. 

Årets jury har bestått av Craig Farr og Eva Holm Foosnæs fra Komponistforeningens musikkfaglige utvalg, som med stor entusiasme har lyttet til disse 16 verkene.

Craig Farr og Eva Holm Foosnæs, jury for Komponistforeningens hederspris under NM janitsjar 2019. Foto: Ida Habbestad/NKF

Juryens begrunnelse: 
Bjergsted Blåseensemble med dirigent Rune Johansen er tildelt Komponistforeningens hederspris for fremragende tolkning av et norsk verk, for sin fremføring av verket «Dirty Dancing» av Torstein Aagaard-Nilsen.

Fremføringen viser tydelig at dirigent og ensemble enes om verkets egenart på alle plan, og har skapt et overbevisende helhetlig opplevelsesrikt uttrykk.


Ensemblet viser seg som en sterk forkjemper for norsk musikk, med et helnorsk program under årets NM.


Juryen ble overbevist av den utsøkte klangbehandlingen i alle ledd og en kontrollert og virtuos tutti-klang.

Bjergsted Blåseensemble mottok NKFs hederspris av Stine Sørlie, nestleder i Norsk Komponistforening. Foto: NMF/Mads Myr Munthe-Kaas