Komponistforeningens likestillingspris 2017 går til Borealis – en festival for eksperimentell musikk

NY PRIS FOR Å ØKE BEVISSTHETEN RUNDT KJØNNSBALANSEN I DET SKAPENDE MUSIKKFELTET  Norsk Komponistforening delte i dag ut den aller første likestillingsprisen for å hedre forbilledlige initiativer og god praksis rundt likestilling og kjønnsbalanse på musikkfeltet. Komponistforeningens styre vedtok våren Les mer…