Den 12. september stemmer Europaparlamentet over EUs nye opphavsrettsdirektiv

I dag er fristen for å endre ordlyden i forslaget til opphavsrettsdirektiv i EU.

Norsk Komponistforening (NKF) har i den forbindelse signert et opprop fra ECSA, paraplyorganisasjonen for komponistforeninger over hele Europa. Her oppfordres EU til å vedta forslaget til direktiv som ble lagt frem 20. juni, et forslag som har vært jobbet med i over to år og som ECSA har arbeidet hardt for å forme til en sterk beskyttelse for komponister og andre opphavere. Forslaget gikk ikke gjennom ved avstemning 5. juli, men kommer nå opp til ny behandling.

5. september er siste frist for parlamentsmedlemmene til å forslå endringer til ordlyden i direktivet, før det stemmes over på nytt 12. september. Flere av parlamentsmedlemmene er i vippeposisjon, så det er ikke klart hva resultatet av avstemmingen kommer til å bli.

I forslaget til det nye direktivet er ansvaret for innhold som deles på internett, flyttet fra brukerne til tjenestene, og selskapene bak tjenestene, som Google og Facebook, blir gjennom direktivet pålagt å inngå avtaler med rettighetshaverne. ESCA oppfordrer EU til å gå inn for det eksisterende forslaget. NKF stiller seg bak.

 Les oppropet fra ECSA – European Composer and Songwriter Alliance 

#EuropeForCreators

Relaterte linker: