Dokumentasjonsopptak

Gode dokumentasjonsopptak av ny musikk, og særlig urfremføringer, er viktig både for komponister og musikere. Ordningen er åpen for alle som ønsker å gjøre konsertopptak med profesjonell kvalitet.

Formål

Formålet med ordningen er å sikre at fremføringer, og særlig urfremføringer, blir godt dokumentert. Musikken som skal dokumenteres må være komponert av en nålevende komponist med hovedvirke i Norge. NKF har rammeavtaler med to profesjonelle lyd- og videofirmaer som vil forestå opptakene. Ordningen vil bidra til at verk av betydelig kunstnerisk verdi blir dokumentert for ettertiden, samt sørge for at komponister og musikere har gode opptak å vise til i promoteringsarbeidet.

Ordningen gjelder både for lyd- og videoopptak, og gjelder i hovedsak for konserter som finner sted i Norge.

Hvem kan søke?

Komponister, konsertprodusenter og plateselskap som arbeider innenfor kunstmusikkfeltet kan søke ordningen.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde:

  • En kort søknadstekst med prosjektbeskrivelse
  • Informasjon om konsertsted og dato
  • Informasjon om verkene som skal fremføres, samt musikerne som skal fremføre dem

Vurdering av søknaden

Alle søknader blir behandlet administrativt, men ved eventuelle spørsmål av kunstnerisk art, vil Norsk Komponistforenings musikkfaglige utvalg avgjøre utfallet.

Søknadsfrist

Du kan søke ordningen fortløpende, men søknader må være innsendt innen fire uker før konserten finner sted.

Send elektronisk søknad