Oktober, 2017

21okt20:00Circularity in actionÅpning av installasjon: Njaa, Pettersen, Brandsdal20:00 RIMI/IMIR SceneKunst :Konsert

Mer

Om

Åpning av lydinstallasjon
Circularity in Action av Pål Asle Pettersen / Dag Egil Njaa
Konserter med: Pål Asle Pettersen – Dag Egil Njaa – Kjetil Brandsdal

Circularity in action er en interaktiv lydinstallasjon som omhandler fenomenet feedback, og benytter seg av mediene lyd og elektronikk til å utforske positive tilbakekoblingssystemer samt de ustabile og tilfeldige resultatene slike systemer kan produsere. Installasjonen består av selvgenererende auditive enheter som henter inn lydimpulser fra publikums utforskning av lydskulpturer, og sirkulerer materialet i et tilbakekoblingssystem bygget av programvare.

I positive tilbakekoblingssystemer kommer kausale årsak-virkning forklaringer ofte til kort da systemene mangler et tydelig mønster, og det er derfor vanlig å forklare slike systemer ut fra kaosteori. Circularity in action utfordrer derfor vår reduksjonistiske måte å sortere og forstå virkeligheten på samtidig som det unngår å bevege seg utenfor vår forståelsesevne, slik som med tilfeldige systemer.

Prosjektansvarlig for Circularity in Action er komponist/lydkunstner Pål Asle Pettersen. Pettersen har de siste årene fordypet seg innen lyd, rom og interaksjon bl.a. gjennom utsmykningen av Bjergsted Kulturpark, lydinstallasjonen Resonans og scenekunstkompaniet Findlay/Sandsmark. Dag Egil Njaa er ansvarlig for teknikk og programmering. Han har sin utdannelse innen komposisjon og lydteknikk fra HiS, avdeling Kunstfag, og har spesialisert seg innen interaktive multimedia-installasjoner og Max/MSP programmering.

Tid

(Lørdag) 20:00

Sted

RIMI/IMIR SceneKunst

Badehusgata 25, 4014 Stavanger, Norway

X
X