Oktober, 2017

2okt13:00Bestillingsverk – Det norske komponistfondAdministreres av Musikkfondene13:00 Det norske komponistfond

Mer

Om

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist. Fondet gjør dette primært ved å innvilge søknader om finansiering av bestillingsverk og prosjektverk.

Søk støtte
Elektroniske søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen i søknadsportalen. Årlige søknadsfrister er 2. mars kl. 13:00 og 2. oktober kl. 13:00 hvert år. Fristen kan utsettes ved helligdager eller av andre grunner.

Hvem kan søke?
En bestiller skal søke. Dette kan være:
Organisasjoner
Fremføringsinstitusjoner
Ensembler
Prosjektansvarlige
Enkeltmusikere. Søker må være yrkesaktiv som konserterende utøver for å komme i 
betraktning.

Eksempel på bestiller:
Jazz, rock- eller viseklubb
Musikkens Venner
Festival
Kulturhus
Privat arrangør
Band/Ensemble
Soloartist/solist
Tekstforfatter

Disse kan ikke søke:
Komponister kan ikke søke til seg selv.
Tekstforfatter som også er komponist, kan ikke søke til eget verk.
Stor, offentlig finansiert institusjon, som f.eks. et festspill, et teater eller operaen. 
Dette er aktører som vi forventer har økonomi til selv å bekoste bestillingsverk.
Et lite ensemble/band kan ikke søke på vegne av en av sine faste, spillende 
medlemmer.
Institusjon/produksjonsselskap/bookingbyrå der komponisten har en nær tilknytning 
kan ikke søke.

Hva kan det søkes om støtte til?
Komponisthonorar av bestillingsverk og prosjektverk til offentlige konserter, forestillinger, visninger eller tilsvarende. For at en komponist skal komme i betraktning ved tildeling av midler:
må hun/han offentlig ha vist sin yrkesaktivitet som komponist
i hovedsak bo og ha sitt virke i Norge.

Det kan ikke søkes om støtte til:
verk som allerede er levert
fonograminnspillinger
produksjonskostnader, honorarer m.m. i forbindelse med 
fremføring av verket.

Avtale
Fondet legger vekt på at det er en intensjonsavtale mellom bestiller og komponist.

Bestillingshonorar/søknadsbeløp
Bestillingsverk honoreres normalt etter veiledende satser for komponisthonorar. Bestillingshonorar/søknadsbeløp bør være utregnet i samsvar med NKF og NOPAs veiledning for komponisthonorar. Bevilget beløp er ikke gjenstand for oppjustering etter at styrets beslutning er fattet.
En eventuell tildeling fra fondet vil bli utbetalt direkte til komponisten.

Fremføring
I søknaden må det presiseres hvor og når verket er tenkt fremført.

Vedlegg
Det kreves vedlegg til det elektroniske søkeskjemaet. Disse bør gjøres klare som pdf-filer før en fyller inn skjemaet. Vedlegg som skal følge søknaden:
Komponistrelatert CV med verksliste (maks 3 sider)
Komponistens tidligere produksjon skal dokumenteres med to vedlegg. Ett av disse 
skal være et lydopptak. Det andre skal være et lydopptak eller partitur/noteverk.
Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider)
Totalbudsjett for prosjektet (om søkesum er 200 000,- eller mer)

Vedlegg som kan legges ved er:
Informasjon om søker/utøver/ensemble/medvirkende (maks 3 sider)

Det enkelte vedlegg kan ikke overgå 30MB.
Tekstvedlegg skal fortrinnsvis leveres i PDF for lesetilgang uavhengig av programvare.
Lydvedlegg skal fortrinnsvis leveres i mp3-format, men det er også mulig å vedlegge følgende formater aif, wav, ogg, webm, m4a, mp4, m4v.

Ulevert verk?
Komponister som står registrert i fondet med uleverte verk vil normalt ikke bli prioritert.

Tid

(Mandag) 13:00

Sted

Det norske komponistfond

Universitetsgaten 18, 0164 Oslo

Arrangør

Musikkfondenepost@musikkfondene.no Universitetsgaten 18, 0164 Oslo

X
X