Januar, 2018

1jan - 31des08:00des 31- 00:00MARKEDSFØRING: MUSIKKUTGIVELSERLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

Mer

Om

Løpende søknadsfrist

Formål
Å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av norskproduserte musikkutgivelser.

Hva kan få støtte
Markedsføringsprosjekter som gjelder ferdig produserte musikkutgivelser eller en serie singelutgivelser. Det kan søkes om tilskudd til produksjon av musikkvideo.

Hvem kan søke
Produsenter eller andre med tilsvarende fullmakter og ansvar overfor ferdig produkt og som bor og hovedsaklig har sitt virke i Norge kan søke.

Søknader behandles i hvert styremøte og må sendes inn normalt fire til seks uker i forkant av møtet. Det er ca. 7 styremøter i året. For datoer, se Kulturrådets kalender.

Les retningslinjene for markedsføringsstøtte fra Fond for lyd og bilde (pdf)

Søknaden må inneholde informasjon vi ber om i det elektroniske søknadsskjemaet (opplysninger om søker/prosjektansvarlig og medvirkende, plan for markedsføring, framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan).

Hvis markedsføringen omfatter musikkvideo, skal kunstnerisk idé beskrives i søknadsskjemaet og kostnad for videoproduksjon skal inkluderes i budsjettet.

VEDLEGG

Vedlegg skal normalt sendes inn digitalt. Det skal ikke lenkes til betalingstjenester, og vedlegg må være tilgjengelige i minimum 4 måneder framover. Dersom en lenke er passordbelagt må du huske å oppgi passordet i kommentarfeltet i søknadsskjemaet.

Følgende vedlegg er obligatoriske:

Produktet som skal markedsføres (tilgjengelig lenke eller produktet i sin helhet som digital fil, forutsatt at hver fil ikke overskrider 200 MB).
CV eller omtale medvirkende/kunstnerisk ansvarlige
Vedlegg (presseomtale, attester og anbefalinger) som ikke konkret vedrører prosjektet det søkes tilskudd til, skal ikke sendes inn.

Les mer om ordningen og link til søknadsportalen.

Tid

Januar 1 (Mandag) 08:00 - Desember 31 (Mandag) 00:00

Sted

Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

Mølleparken 2, 0459 Oslo

Arrangør

Fond for lyd og bilde - Kulturrådet support@kulturradet.no Mølleparken 2, 0459 Oslo

X
X