September, 2018

4sep13:00NORSK MUSIKK I AUDIOVISUELLE PRODUKSJONER – FOND FOR LYD OG BILDEAdministreres av Kulturrådet13:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

Mer

Om

Målet med ordningen er å fremme ny norsk originalmusikk i norske audiovisuelle produksjoner (film, tv-produksjoner, dokumentar, dataspill) samt å stimulere til lansering av norske artister og audiovisuelle produksjoner i inn- og utland.

Formålet er også å styrke samarbeidet mellom musikkbransjen og filmbransjen for å øke produktenes markedsføringspotensial og for å bidra til prosjekter som stimulerer til lansering av norske artister og audiovisuelle produksjoner i inn- og utland.

Hva kan få støtte
Det kan søkes om tilskudd til produksjon av norsk musikk i audiovisuelle produksjoner.
Bruk av spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial vektlegges. Norsk musikk skal forstås som musikk av komponister/musikere som bor og hovedsakelig har sitt kunstneriske virke i Norge.

Dette er ikke en ordning til støtte for direkte innkjøp av ferdig norsk musikk til audiovisuelle produksjoner med mindre dette gir en klar merverdi og inngår i ytterlige planer for lansering av musikken og spredning av de audiovisuelle produksjonene.

Det gis ikke støtte til produksjon av musikkvideo.

Hvem kan søke
Norske audiovisuelle produksjonsselskaper og plateselskaper, alene eller sammen, kan søke. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.

KRAV TIL SØKNADEN

Søknaden må inneholde informasjon vi ber om i det elektroniske søknadsskjemaet (opplysninger om søker/prosjektansvarlig og medvirkende, framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan).

VEDLEGG
Alle vedlegg skal sendes inn digitalt og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder framover. Dersom en lenke er passordbelagt, må du oppgi passordet i kommentarfeltet. Det skal ikke lenkes til passordbelagt Dropbox. Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Fond for lyd og bilde tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider.

Følgende vedlegg er obligatoriske:

  • Det skal legges ved et detaljert budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde informasjon om musikkdelen av produksjonen og ikke det fullstendige budsjettet for den audiovisuelle produksjonen. Samlesummene skal likevel legges inn på relevante poster i budsjettdelen av søknadsskjemaet slik at totalbudsjettet er identisk med vedlegget.
  • CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig/hovedprodusent/viktigste medvirkende.
  • Demo/skisse av komposisjonen/musikken som skal benyttes, eventuelt eksempler på tidligere arbeider av komponist som er relevant for søknaden.
  • Dokumentasjon av den audiovisuelle produksjonen (pilot, manus/storyboard og/eller tidligere arbeider).
  • Intensjonsavtale mellom samarbeidspartnere.

Andre vedlegg (presseomtale, attester og anbefalinger) som ikke konkret vedrører prosjektet det søkes tilskudd til, skal ikke sendes inn.

Søknadsfrister

2.februar 2018 kl. 13:00

4. september 2018 kl. 13:00

Tid

(Tirsdag) 13:00

Sted

Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

Mølleparken 2, 0459 Oslo

Arrangør

Fond for lyd og bilde - Kulturrådet support@kulturradet.no Mølleparken 2, 0459 Oslo

X
X