September, 2018

4sep13:00Prosjektstøtte – Fond for lyd og bildeAdministreres av Kulturrådet13:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

Mer

Om

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

HVA KAN FÅ STØTTE?

Musikk:
– Konsert, turné
– Komponering
Fonograminnspilling:
– Produksjon av ny musikk
Scene:
– Produksjon
Tekst:
– Manusutvikling for audiovisuelle produksjoner eller scene
– Tekst til musikk
Film (kortfilm/dokumentarfilm):
– Produksjon og ferdigstilling av kortfilm, dokumentar.
– Se: Viktig informasjon vedrørende søknader til filmproduksjon
Billedkunst:
– Produksjon og formidling av foto, videokunst og digital kunst, samt markedsøring.
I tillegg kan det søkes tilskudd til sammensatte prosjekter som dekker flere av kunstområdene over.

I tillegg kan det søkes tilskudd til sammensatte prosjekter som dekker flere av kunstområdene over.

Det er en forutsetning at produktet det gis tilskudd til ikke gjøres utilgjengelig for privatkopiering.

Det må dokumenteres at fullførte prosjekter vil være tilgjengelige gjennom en eller flere profesjonelle distribusjonskanaler.

Det gis ikke tilskudd til følgende:
a) Arrangører.
b) Seminarer, studiereiser og andre reisestipend og utgifter til utdanning.
c) Amatørvirksomhet. Det kan gis tilskudd til profesjonelle bidrag i samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle og amatører.
d) Innkjøp og vedlikehold av utstyr og instrumenter.
e) Driftstilskudd til institusjoner, organisasjoner, lag, grupper og tilsvarende, eller til prosjekter i regi av offentlige etater eller institusjoner, søkere med offentlig driftstilskudd og søkere med offentlig grunnfinansiering.
f) Produksjon og lansering av spill.

Hvem kan søke?
Opphavspersoner, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.

For mer informasjon, se styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd

KRAV TIL SØKNADEN:

Vedlegg
Alle vedlegg skal sendes inn digitalt og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder framover. Dersom en lenke er passordbelagt, må du oppgi passordet i kommentarfeltet. Det skal ikke lenkes til passordbelagt Dropbox. Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Fond for lyd og bilde tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider.

Følgende vedlegg skal sendes inn for søknader til:

ALLE:
CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig/hovedprodusent/viktigste medvirkende

MUSIKK:
Siste utgivelse/lydfil/demo som er relevant for søknaden (maks 2 lydfiler) må vedlegges.

FONOGRAM:
Demo for fonogrammet som skal produseres eller eventuelt siste utgivelse eller annen lydfil som er relevant for søknaden (maks 2-3 lydfiler) må vedlegges. Det skal foreligge plan for utgivelse og distribusjon av ferdig innspilling ved innsendelse av søknad. For digitale utgivelser må det dokumenteres – ved å oppgi navn på distributør – at produktet er tilgjengelig gjennom flere profesjonelle distribusjonskanaler. Albumet det søkes om tilskudd til må være på minimum 20 minutter.

FILMPRODUKSJON:
Materiale som er relevant for prosjektet det søkes om, f.eks. manus/storyboard og pilot. Se: Viktig informasjon vedrørende søknader til filmproduksjon

SCENE/BILLEDKUNST/TEKST:
Materiale som er relevant for prosjektet det søkes om, eventuelt korte og representative eksempler på tidligere arbeider/produksjoner. For søknader til manus og filmproduksjon skal det ikke legges ved fullstendig manus, men synopsis av manus.

Søknadsskjemaer

Tid

(Tirsdag) 13:00

Sted

Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

Mølleparken 2, 0459 Oslo

Arrangør

Fond for lyd og bilde - Kulturrådet support@kulturradet.no Mølleparken 2, 0459 Oslo

X
X