Januar, 2018

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Publiseringsstøtte for musikkinnspillingerLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk kulturfond

Mer

Om

Løpende søknadsfrist

Formål
Publiseringsstøtten for musikkinnspillinger har som formål å øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, og skal bidra til å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser.

Hva kan få støtte
Det kan søkes om støtte til nye utgivelser av musikk med musikere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge og/eller opphavsmenn som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge.
Utgivelser i albumformatet, her forstått som utgivelser med varighet på minimum 25 minutter og med cover (fysisk og/eller digitalt). Eventuelle søknader på bakgrunn av utgivelser med kortere varighet må særskilt begrunnes.
Utgivelsen må være publisert og finnes alminnelig tilgjengelig, primært nettdistribuert (f.eks. i Wimp, Spotify, Beat, Musikkonline, iTunes etc.), eller eventuelt på fysisk format.
Støtte som gis fra ordningen er for tiden fastsatt til kr 90 000 pr utgivelse.
Hvem kan søke
Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men det oppfordres til at ansvarlig utgiver står som søker. Det forutsettes at søker har organisasjonsnummer.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Andre kriterier
Utgivelsen det søkes støtte til må allerede være utgitt og tilgjengelig. Ordningen har løpende frist. Vi oppfordrer søkere til å søke fortløpende så snart utgivelsen er klar. Utvalgets søknadsbehandling foregår fire ganger i året. Det vurderes et stort antall utgivelser og det er en stor fordel i arbeidet med ordningen at tilfanget av søknader i så stor grad som mulig fordeles jevnt utover i året og følger utgivelsestakten i bransjen.

Publiseringsstøtteordningen vil vurderes fortløpende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer som følge av erfaringer med den nye ordningen. Det er derfor viktig at aktuelle søkere følger med på våre nettsider før innsending av søknader.

Krav til søknad
I denne ordningen er det obligatorisk å levere utgivelsen som skal vurderes, merk derfor særlig følgende:

Fysisk utgivelse
Dersom utgivelsen finnes i fysisk format skal 8 eksemplarer sendes til Norsk kulturråd, Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo, eller leveres i Kulturrådets resepsjon. Eksemplarene skal sendes/leveres umiddelbart etter at søknad er sendt inn.

Feltet «Fysiske vedlegg» i søknadsskjemaet brukes til å registrere utgivelsen. Vent med postlegging av fysiske vedlegg til du har mottatt bekreftelse på at søknaden er registrert hos Kulturrådet. Mottaksbekreftelsen vil inneholde informasjon som skal påføres forsendelsen.

NB! Utgivelser som foreligger i fysisk format skal registreres og sendes inn som beskrevet over. Dette gjelder selv om utgivelsen i tillegg distribueres digitalt.

Digital utgivelse
Dersom utgivelsen utelukkende finnes digitalt (nedlastning og/eller strømming) skal ett av to alternativer velges:
Last opp hele utgivelsen (lydspor og digitalt cover). Følg instruksjonene i søknadskjema for å laste opp elektroniske filvedlegg. Navngi filene på følgende måte: [spornummer_sportittel]
Fysisk kopi (CD-R med lydspor og digitalt cover) av den digitale utgivelsen i 8 eksemplarer sendes til Norsk kulturråd, Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo eller leveres i Kulturrådets resepsjon. Eksemplarene skal sendes/leveres umiddelbart etter at søknad er sendt inn. Feltet «Fysiske vedlegg» i søknadsskjemaet brukes til å registrere utgivelsen. Vent med postlegging av fysiske vedlegg til du har mottatt bekreftelse på at søknaden er registrert hos Kulturrådet. Mottaksbekreftelsen vil inneholde informasjon som skal påføres forsendelsen.

For å søke denne ordningen kreves organisasjonsnummer. Støtten skal utbetales til ansvarlig utgiver, derfor oppfordres utgiver til å stå som søker.

Les mer om ordningen, link til søknadsportal

Tid

Januar 1 (Mandag) 08:00 - Desember 31 (Mandag) 00:00

Sted

Norsk kulturfond

Mølleparken 2, 0459 Oslo

Arrangør

Norsk kulturfond Mølleparken 2, 0459 Oslo

X
X