Fra forbedring til svekkelse?

Endringer i åndsverkloven gjør at flere kunstnergrupper må dele på samme vederlagspott. I dag løfter vi frem problemstillingen i Klassekampen.

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening. Foto: Renate Madsen

Da forslaget til statsbudsjettet ble lagt frem i oktober, problematiserte vi i NKF at mangelen på friske midler til kompensasjonsordningen i NORWACO i praksis gjør at våre medlemmers rettigheter kan bli svekket.
Les saken her: En lov bare på papiret. 

Når vi nærmer oss inngangen til 2019, mangler ordningen fremdeles de midlene som er nødvendig dersom lovverket ikke i realiteten skal svekke enkeltgrupper.

Denne problemstillingen belyser vi i Klassekampen i dag, sammen med flere av organisasjonene i Kunstnernettverket.

– Vi har lenge ment at den økonomiske kompensasjonen som gis for privat kopiering er for lav. Med utvidelsen i den nye åndsverkloven er kompensasjonen i realiteten blitt enda lavere, sier styreleder Jørgen Karlstrøm til journalist Jonas Brække.

Les hele saken i Klassekampen her: Må dele potten med flere