Gratis seminar: Modern Music In Flux

Vil du vite mer om hvordan digitalisering og teknologi påvirker feltet vårt? Komponistforeningen og Ultima inviterer til gratis seminar på Sentralen​ kl 14:00-16:00 fredag 21. september. Seminaret tar for seg mulighetene og fallgruvene som en dynamisk, stadig skiftende musikkverden står overfor. Seminarer åpent for alle interesserte. Fri entré, ingen påmelding!

Panel: Modern Music In Flux
Sentralen/Gymsalen
21/9, kl. 14 – 16
Fri entré

Jørgen Karlstrøm (Norsk Komponistforening) – presentasjon
Panel: Therese Birkelund Ulvo, Arnt Maasø
Moderator: Ida Habbestad

– Spørsmål og svar:
Therese Birkelund Ulvo, komponist
Arnt Maasø, førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Moderator Ida Habbestad, daglig leder i Norsk Komponistforening.

Musikk, kultur, publikum og samfunn er i endring på grunn av påvirkning innenfra og utenfra. Dette seminaret handler om på hvordan utviklingen av ny teknologi radikalt endrer mønstrene for hvordan vi lytter til og konsumerer musikk, og hvilken innvirkning teknologiutviklingen har på skaperne og komponistene.

Seminaret tar for seg mulighetene og fallgruvene som en dynamisk, stadig skiftende musikkverden står overfor. Trendene forandrer seg hele tiden med nye stilarter, formater, lyttemønster, strømmetjenester og vinylnostalgi. Livescenen har blitt stadig viktigere. Og hva skjer med inntektene når TONO-midlene har økt totalt sett, men de enkelte komponistene opplever reduserte royaltyutbetalinger?

Jørgen Karlstrøm (styreleder i Norsk Komponistforening) starter debatten med et innlegg om hvordan teknologi påvirker samtidsmusikkscenen, komponistene og opphavsretten, sett fra et norsk og internasjonalt perspektiv.

Ultima i samarbeid med Norsk Komponistforening.

Ultima Context er støttet av Norsk Komponistforening, Fritt Ord og Bergesenstiftelsen.

ENG:

Panel: Modern Music In Flux
Sentralen/Gymsalen
21/9, 14.00-16.00
Free Entry

Jørgen Karlstrøm – presentation
Panel: Therese Birkelund Ulvo, Arnt Maasø
Moderator: Ida Habbestad

– Q&As:
Therese Birkelund Ulvo, composer
Arnt Maasø, Associate Professor at Department of Media and Communication (UiO)

Moderator, Ida Habbestad, incoming General Manager of Norsk Komponistforening.

Music and culture, audiences and societies change due to influences from within and from outside. This seminar focuses on how the development of new technologies is radically changing the patterns in the way music is listened to and consumed, and which impact it has on the creators and composers.

It will deal with the potentials and the pitfalls currently facing the dynamic and ever changing world of music. New styles, formats, listening patterns, streaming services and vinyl nostalgia are constantly coming and going. The live arena has become increasingly important. And what is happening to income, when TONO’s total intake is up, but individual composers are seeing a reduction in royalty payments?

Jørgen Karlstrøm (chairman, Norsk Komponistforening) kicks off the debate with a talk on how technology is affecting the contemporary music scene, its composers and copyright law, from a Norwegian and international perspective.

Produced in collaboration with Norsk Komponistforening

Ultima Context is supported by Norsk Komponistforening, Fritt Ord and Bergesenstiftelsen.
Se mindre