Historisk seier til kunstnerne i det nye EU-direktivet

Dagens vedtak i EU-parlamentet er utrolig viktig, ikke minst styrker det komponistenes posisjon, sier Jørgen Karlstrøm. Foto: Renate Madsen

– Utrolig bra og viktig, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

– EU har endelig, med stort flertall, vedtatt det nye opphavsrettsdirektivet som gir oss som skriver musikk en ufravikelig rett til betaling når det vi har skapt brukes. Direktivet går også enda litt lengre enn den norske åndsverkloven, blant annet når det gjelder retten til å reforhandle avtaler dersom verket blir en suksess, og det vil tvinge Facebook, Youtube og andre store aktører til å forhandle med våre rettighetsorganisasjoner for å få på plass avtaler om betaling for bruk av musikk. Det gjenstår fortsatt forhandlinger mellom landene, men vedtaket er likevel viktig, og styrker komponisters posisjon også i Norge, selv om vi står utenfor EU.

– Innsatsen fra kunstnerorganisasjonene i hele Europa har gjennom flere år vært iherdig, for å forklare EU-politikere viktigheten av lovbeskyttelse for de som skaper. Norsk Komponistforening har blant annet samarbeidet med vår paraplyorganisasjon ECSA i Brüssel, og også organisasjoner fra andre felt. Gratulerer og takk for innsatsen til alle!

#CopyrightDirective

Relaterte lenker: