Høringssvar – Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Den 28. januar i år ble utredningen om kunstnerøkonomien overlevert Kulturdepartementet. Rapporten med tittelen «Kunstens autonomi og kunstens økonomi» har vært ute til høring, og Norsk Komponistforening har sendt sitt høringssvar til Kulturdepartementet.

Høringsvaret fra NKF kan leses i sin helhet her>>>