Hvem bør få Komponistforeningens Likestillingspris 2018?

Komponistforeningens Likestillingspris er en årlig pris som deles ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet.

Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Kunnskap om, og bevissthet rundt likestillingsproblematikk er vesentlig for å kunne skape endringer.

Borealis – en festival for eksperimentell musikk var den første mottakeren av NKFs Likestilingspris. Nå leter vi etter en ny verdig vinner. Foto: L. Igesund/NKF

Fjorårets vinner av Komponistforeningens Likestillingspris ble BOREALIS – en festival for eksperimentell musikk. Festivalen har vært bevisst på likestilling lenge. I sin strategi- og handlingsplan for 2017–2020 har de forpliktet seg til en 50/50-prosent fordeling av kvinner og menn. Dette gjelder både programmering av kunstnere som presenteres på den skapende og utøvende siden, og også innad i selve organisasjonen er dette en målsetning.

–Vi tror på at Borealis får et mer interessant kunstnerisk program, med en større relevans for flere når det presenteres mer enn et ensidig perspektiv, sa Tine Rude, daglig leder i Borealis da de mottok prisen.

Hvem mener du fortjener å vinne årets pris?
Vi går bredt ut for å få inn forslag på kandidater som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for likestilling i norsk musikkliv. Vi ser gjerne etter noen som har grepet an problematikken på en ny måte, som har gjort en langvarig innsats, som ved sitt arbeid har satt saken på dagsorden, eller som ved sine handlinger har banet vei og dannet ny positiv praksis på feltet.

Det er åpent for alle å foreslå:

    • en person
    • en gruppe, konstellasjon eller organisasjon (f.eks. et ensemble, et samarbeid e.l.)
    • et prosjekt (kunstprosjekt, tiltak, satsing e.l.)

I skjemaet skriver du navnet på hvem du mener bør få prisen. I tillegg er det en rubrikk der du fyller inn en begrunnelse for forslaget. Begrunnelsen trenger ikke være lang, så lenge du får frem hvorfor du synes kandidaten fortjener prisen (maks 1000 tegn).

For å foreslå kandidater må du registrere deg med navn og e-postadresse, men forslagsstillers navn behandles konfidensielt dersom det er ønskelig.

Frist for forslag på kandidater er 1. oktober 2018.

Registrer din(e) kandidat(er) her: