Hvorfor følger ikke Regjeringen opp et prioritert innsatsområde?

Forfulgte kunstnere nektes midlertidig opphold – nettopp fordi de er forfulgt

Som representanter for organisasjoner som er opptatt av ytringsfrihet for kunstnere, vil vi peke på at også andre kunstneriske uttrykk enn skrift kan medføre at kunstnere blir forfulgt. Ytringsfrihetsorganisasjonen Freemuse dokumenterte 469 saker i 2015, der kunstnere innen alle kunstuttrykk var utsatt for brudd på grunnleggende menneskerettigheter på grunn av kunstnerisk aktivitet. Brorparten av disse, 309 saker, gjelder musikkområdet.

En stor andel forfulgte kunstnere ønsker likevel ikke langvarige opphold, fribyopphold eller asyl i andre land – som Norge. De ønsker korte opphold for å lade batteriene, bygge nettverk og samarbeide uten sensur – for så å dra hjem igjen.

SafeMUSE ble etablert i Norge i 2013 med hjelp fra LO, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet (UD). UD er i dag den viktigste økonomiske bidragsyter, sammen med SafeMUSE sine medlemmer, Kulturkontakt Nord (Nordisk Ministerråd) og ulike kunstnerorganisasjoner. Formålet er å tilby forfulgte og truede kunstnere arbeidsmuligheter i trygghet. SafeMUSE samarbeider tett med Freemuse og organiserer residenser av ulik lengde for forfulgte kunstnere.

Gato, en breakdanser fra Guatemala, var en del av teaterproduksjonen «Vidas Exstremas» som ble tildelt Heddaprisen og Teaterkritikerprisen i år. Så kom det opp at Gato var drapstruet i hjemlandet. Hætta Productions, som produserte forestillingen, planla da sammen med SafeMUSE ett års residens for ham i Finnmark. Gato var da i Berlin og søkte om visum gjennom den norske ambassaden der.

Men UDI sa nei: Du må søke gjennom ambassaden i hjemlandet ditt (hvor han er drapstruet. Norge har også lagt ned ambassaden i Guatemala, så Gato fikk beskjed om at han måtte søke gjennom en annen norsk ambassade, men ikke i Berlin. Han ble så pålagt å søke gjennom ambassaden i Bogota, og måtte derfor dra fra Berlin til Colombia. Der er han nå på et trygt sted mens han venter på at anken skal behandles – å få komme til Norge for mer maya og samisk kultursamarbeid.

Nektes opphold
En annen åpenbar kandidat til residens er en 33 år gammel kvinnelige iransk undergrunnsartist. Hun var på en måneds residens i Norge og Sverige i 2015, og innledet samarbeid med norske musikere. Her sto hun på scenen og holdt sine aller første konserter, noe hun ikke får gjøre i Iran. SafeMUSE la i høst til rette for et nytt seks måneders opphold i Norge sammen med Nordic Black Theatre og organisasjonen Samspill. Hun har fått stipend fra USA-baserte Artist Protection Fund til dette.

Men UDI har avslått søknaden med begrunnelsen at hun er forfulgt i hjemlandet, at det foreligger «svekkede returforutsetninger» og at det er sannsynlig at hun vil bli i Norge. At hun har foreldre, kjæreste og arbeid i Teheran tillegges ikke vekt. At hun var i Norge i fjor og returnerte frivillig burde jo også være et avgjørende bevis. Men UDI skriver at dette er «ikke tilstrekkelig til at vi tror at søkeren vil returnere etter endt tillatelse denne gangen».

Kronikken ble først publisert på Aftenposten.no den 15. desember 2016. Bildet til artikkelen: Andreas Leonardsen/SafeMus.

Følgene organisasjoner står bak kronikken: Hans Ole Rian (leder MFO), Deeyah Khan (grunnlegger FUUSE), Ingrid Kindem (leder NOPA), Ole Reitov (direktør FREEMUSE), Peder Horgen (leder NODA) og Jørgen Karlstrøm (leder Norsk Komponistforening).