Ida Habbestad blir ny daglig leder i Norsk Komponistforening

Det er med stor glede vi kan meddele at Ida Habbestad er ansatt som ny daglig leder i Norsk Komponistforening. Hun tiltrer stillingen 10. september.

– Jeg er opptatt av at norsk musikkliv skal romme et uttrykksmangfold der kreativitet, nysgjerrighet og grundighet kan være viktige utgangspunkt for å skape noe. I Komponistforeningen får jeg mulighet til å bidra til at disse egenskapene både kan finnes og bli verdsatt, sier Ida Habbestad.

– Med Ida Habbestad på laget får vi en daglig leder med inngående kunnskap om det kunstfeltet Komponistforeningen representerer, sier styreleder Jørgen Karlstrøm.

Ida Habbestad er utdannet fløytist ved Norges musikkhøgskole, med mastergrad i anvendt musikkteori fra samme sted. Hun kommer fra stillingen som redaktør i det nettbaserte musikktidsskriftet Ballade.no. Over en tiårsperiode har hun hatt en rekke oppdrag som frilansskribent, blant annet som kritiker i Dagsavisen og Aftenposten, og som journalist og kommentator i en rekke musikk-, kunst- og kulturtidsskrifter. De siste fem årene har hun vært styreleder i Norsk kritikerlag.

Norsk Komponistforening arbeider på vegne av sine medlemmer og for alle som jobber med musikk og lyd som kunstform. Komponistforeningen fremmer bruk av norsk musikk med et bredt spekter av uttrykk, og vil styrke de kulturpolitiske rammevilkårene for norske komponister.

– Komponistforeningen har langsiktige perspektiv og arbeider for at kulturpolitikken og prosjektene vi initierer skal baseres på fagkunnskap. Norske komponister har heller aldri vært redde for å tenke nytt. Vi er sikre på at Ida Habbestad vil være både en strategisk og en faglig ressurs i dette arbeidet, sier Karlstrøm.

Ida Habbestad ser frem til nye oppgaver i Komponisforeningen. Foto: Beate Styri / NKF

Habbestad ser frem til å ta fatt på oppgaven:

– Jeg tar med meg erfaring fra mange roller i kulturfeltet inn i denne stillingen. En av erfaringene er at musikklivet i dag har en åpenhet for ulike uttrykk og anerkjenner styrker innen alle sjangre. Interesseorganisasjonene synes å verdsette dette i større grad enn før. Den respekten jeg har sett fra utsiden, er inspirerende. Fagområdet mitt er imidlertid kunstmusikk, med spesialisering innen den nyeste, norske musikken, og jeg gleder meg til å jobbe med konkrete utfordringer for dette miljøet, i tett kontakt med de som skaper musikken.

– Habbestads bakgrunn i og kjennskap til feltet blir viktig for utviklingen av Komponistforeningen som organisasjon. Kompetansen hennes vil kunne løfte arbeidet for medlemmene, og for musikken. Hun har allerede detaljkunnskap om flere av områdene foreningen jobber innenfor, det være seg generelle økonomiske rammevilkår og konkrete arbeidspremisser for nålevende komponister, eksempelvis i arbeidet med utvikling av de statlige stipendordningene, avslutter Jørgen Karlstrøm.

Ida Habbestad begynner som daglig leder i Norsk Komponistforening den 10. september.
Frem til hun er på plass er Jon Olav Kringeland fungerende daglig leder.

KONTAKTINFORMASJON:
Jørgen Karlstrøm, styreleder, e-post: jorgen@komponist.no
Ida Habbestad, påtroppende daglig leder, e-post: idahabbestad@mac.com

Beate Styri, kommunikasjonsleder, e-post: beate@komponist.no