Tildelinger jubileumsprosjekt

Komponistforeningen fikk inn 45 søknader med forslag til jubileumstiltak. Det ble søkt om midler for totalt kr 3 324 838.

Søknadene ble vurdert primært ut fra kunstneriske kriterier og skjønn, med vekt på prosjektets substans og gjennomførbarhet. I kriteriene for tildelingene ble det lagt vekt på å speile mangfoldet innen kunstmusikken, og etterstrebe en balanse i genre, alder, kjønn og geografisk nedslagsfelt. Det ble også tatt høyde for i hvilken grad prosjektet kan finansieres på annet hold, f.eks. gjennom egen ordinær drift for ensembler og institusjoner, eller andre av foreningens ordninger når søker er medlem i NKF. Prosjekter som kommer flere komponister, et større fellesskap eller et bredere publikum til gode, ble prioritert.

I denne runden hadde vi kr 210 000 til rådighet som er fordelt til følgende 16 prosjekter:

5 000,-

 • Marianne Baudouin Lie med prosjektet Med cello’n og stemmen

10 000,-

 • Borge Musikkorps med Borge Musikkorps presenterer – FREDRIKSTAD 450 ÅR – en reise gjennom byens musikk og komponister…!
 • Eldar Skjørten, Peter Baden og Bernt Rune Stray med Komponerings-workshop 2017 for barn med spesielle behov
 • Grex Vocalis med prosjektet Jubelkonsert (arbeidstittel)
 • Halldor Mæland, Steinar Granmo Nilsen og Dan Styffe med Fem komponister fra Ski
 • Nikolas Fehr, Gunda-Marie Bruce, Morten Mortensen, Pål Gløtta med prosjektet OrganPlus – Trygve Madsen
 • Geir Johnson til Marit Benthe Norheims prosjektet Life-Boats, flytende skulpturer i Aarhus Europeisk kulturby 2017
 • Minsk kammerorkester – Håvard Gimse med prosjektet Kjell Mørk Karlsen 70 år jubileumskonsert
 • Glenn Erik Haugland, Studio O og Oseana Kunst- og Kultursenter med prosjektet Nattspill med ungdommer på Vestlandet!

15 000,-

 • Rolf-Erik Nystrøm, Frode Haltli, Håkon Thelin med POINGs jubileumsfestival – en endagsfestival for å feire NKF sitt 100-årsjubileum
 • Ensemble neoN med Ensemble neoNs konsertfeiring av NKFs 100-årsjubileum
 • BIT20 i samarbeid med Avgarde, Ny Musikk Bergen, Borealis, Griegakademiet, Currentes/Whels Within Wheels og BEK med Minifestival til minne om Morten Eide Pedersen (arbeidstittel)
 • Borealis Mentorprogram for yngre komponister

20 000,-

 • Ensemble Allegria med prosjektet Hardanger Musikkfest – Nybrott!
 • Elisabeth Holmertz/Kenneth Karlsson med konsertturneen NKF Jubel

25 000,-

 • EAU (Electric Audio Unit) med prosjektet EAU Nasjonal komposisjonsdugnad

 
Relaterte lenker:
Utlysning av jubileumsmidler 2017>>>
Bli med på jubileumsfeiringen i 2017>>>
Jubileumskalenderen for 2017>>>
Registrer ditt arrangement her>>>
Nåværende medlemmer av Komponistforeningen>>>
Historisk oversikt over tidligere medlemmer av Komponistforeningen>>>