Tildelinger for jubileumsprosjekt

Komponistforeningen mottok 72 søknader med et totalt søknadsbeløp på kr 1 989 362,- i andre tildelingsrunde for jubileumsprosjekt. Budsjettet vi hadde til rådighet denne runden var kr 300 000,-
Se oversikt over alle tildelingene>>>