Komponist Bjørn G. Gjerstrøm er død

Det er med stor sorg vi i dag mottok meldingen om at vårt medlem Bjørn G. Gjerstrøm døde brått 7. mai 2017.

Bjørn G. Gjerstrøm (f. 07.06.1939) ble 77 år.

Våre varmeste tanker går til hans nevø, øvrige familie, kolleger og venner.

Vi oppdaterer denne siden med informasjon om bisettelse når det er fastsatt sted og tid.

Minneord skrevet av Torolf Mørk Karlsen og Kjell Marcussen>>>

Foto: Lisbet Medbøe Risnes/Nasjonalbiblioteket