Komponistens verktøykasse 21. april: Hvordan kan norsk musikk bli mer synlig? Om NB noter og forlag.

NB noter er Nasjonalbibliotekets publiseringstjeneste for norsk samtidsmusikk. Notekatalogen inneholder både verk som kan kjøpes fra NB noter og verk som er utgitt av norske og utenlandske forlag.

Vi har invitert NB noter og forleggere til Komponistens verktøykasse for å presentere hvordan de arbeider, og spørre hvordan komponistene kan pitche seg til forlagene og NB noter. I tillegg kommer komponist Andrew Smith som er ansatt i Musikkforlagene i Korsenteret, og komponist Sverre Indris Joner som har eget forlag.

Vi vil få innblikk i hvordan de arbeider, hva som finnes, hvordan man får notene registrert hos NB noter eller et forlag, og hvordan dette kan videreutvikles.

Etter en kort indtroduksjon blir det samtaler rundt aktuelle problemstillinger vedrørende blant annet synlighet og søkbarhet:

Hvordan kan du som komponist bli mer synlig i forlagenes kataloger?
Hvordan kan vi få en bedret kjønnsbalanse blant komponister?
Hva kan forlagene gjøre for å synliggjøre kvinnelige komponister? 

Møt NB noter og representanter for to forskjellige forleggere lørdag 21. april kl 12-14.
Bli med i samtalen etterpå om spørsmålene rundt all slags notert musikk som treffer forlagenes målgrupper.

Seminaret er gratis og åpent for alle komponister, både medlemmer i NKF, nyMusikks komponistgruppe, NOPA, komposisjonsstudenter og andre interesserte, men vi krever påmelding for å kunne beregne bestilling av mat.

Dato: 21. april 2018
Tid: 12.00-14.00
Sted: Kongensgate 24, 4 etg.
Påmeldingsfrist: 21. april kl 10.00

Påmeldingen er bindende. Vi ber om at påmeldte som blir forhindret i å komme melder seg av arrangementet av hensyn til kapasitet på antall deltakere og matbestilling. (NB! Påmeldte som ikke kommer på seminaret uten å ha meldt forfall vil bli fakturert med kr 100,-)