Komponistforeningen lanserer egen likestillingspris

Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Kunnskap om, og bevissthet rundt likestillingsproblematikk er vesentlig for å kunne skape endringer.

Komponistforeningens likestillingspris blir en årlig pris som deles ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet.

Hvem bør få Komponisforeningens likestillingspris i 2017?
Styret i Komponistforeningen ønsker å få inn forslag til kandidater som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestiling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet.

Styret i Kompnistforeningen, fra venstre Jan Erik Mikalsen, Stine Sørlie, Jørgen Karlstrøm, Rebecka Ahvenniemi og Ørjan Matre. Foto: Lars Igesund/NKF

– Vi går nå åpent og bredt ut for å få inn forslag på kandidater som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for likestilling i norsk musikkliv. Vi ser gjerne etter noen som har grepet an problematikken på en ny måte, som har gjort en langvarig innsats, som ved sitt arbeid har satt saken på dagsorden, eller som ved sine handlinger har banet vei og dannet ny positiv praksis på feltet. – sier styreleder Jørgen Karlstrøm og nestleder Stine Sørlie på vegne av et samstemt styre.

Det er åpent for å foreslå:

  • En person
  • En gruppe, konstellasjon eller organisasjon (f.eks. et ensemble, et samarbeid e.l.)
  • Et prosjekt (kunstprosjekt, tiltak, satsing e.l.)

I skjemaet skriver du navnet på hvem du mener bør få prisen. I tillegg er det en rubrikk der du fyller inn begrunnelsen for forslaget ditt. Begrunnelsen trenger ikke være lang, så lenge du får frem hvorfor du synes kandidaten fortjener prisen (maks 1000 tegn). For å foreslå kandidater må du registrere deg med navn og e-postadresse, men forslagsstillers navn behandles konfidensielt av styret dersom det er ønskelig.

I skjemaet skriver du navnet på hvem du mener bør få prisen. I tillegg er det en rubrikk der du fyller inn begrunnelsen for forslaget ditt. Begrunnelsen trenger ikke være lang, så lenge du får frem hvorfor du synes kandidaten fortjener prisen (maks 1000 tegn).

For å foreslå kandidater må du registrere deg med navn og e-postadresse, men forslagsstillers navn behandles konfidensielt av styret dersom det er ønskelig.

Send oss ditt forslag her.

Frist for forslag på kandidater er 24. oktober 2017.

Styret i Komponistforeningen vil gå igjennom alle forslag innen utgangen av oktober.

Prisvinneren blir offentliggjort den 24. november, samtidig som prisutdelingen finner sted.