Komponistforeningens fagdager 2017

I år som i fjor, har siktemålet først og fremst vært å sette sammen et innholdsrikt program. Vi har valgt å vektlegge tre temaer: Lytting, arbeid og historieskriving.

Disse temaene belyses av ulike foredrag og samtaler av gode kollegaer fra egne og tilgrensende fagfelt. Vi håper at to slike kompakte dager, med et bredt utvalg av perspektiver og tankerekker, skal danne opptakten til jul samtidig som et jubileumsår avrundes.

Sted: Aetat, Maridalsveien 21 – Vulkan
Program:

Fredag 24. november kl 13.00 – 17.30
13.00 Registrering/lunsj
14.00 Velkommen
14:15 Natasha Barret
Acousmatic Listening: a core in contemporary music or an artefact
of a historical revolution?
15.00 Jonna Vouskoski
How does music move us? The psychology of music and emotiona
15:45 Spørsmål til de to  foredragsholderne
16:00 Pause – kaffe/frukt
16.30 Henrik Holm
Musikk som dialog og anti-dialog. Musikkfilosofiske lytterperspektiver
17.00 Andreas Engstrøm
Att skriva konstmusikalisk samtidshistoria i en globaliserad värld
17.30 Slutt
Lørdag 25. november kl. 11.00 – 16.00
11.00 Historieskriving
Rolf Engelsen, Merete Røstad og Astrid Kvalbein
Moderator Ida Habbestad
Innlegg, samtale og debatt
13.00 Lunsj
14:00 Thomas Walle
Likestilling i musikklivet: Hvorfor trenger vi det og hvem har ansvaret?
15.00 Anders Johansen
Å tenke seg om skriftlig
16.00 Slutt
Arrangementet er åpent for alle.
Påmelding