Kontakt- og rådgivningstelefon for seksuell trakassering i kulturlivet

Torsdag 4. januar 2018 åpnet Balansekunsts nye rådgivningstelefon i forbindelse med uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering. Tjenesten er gratis, og er ment å være et lavterskeltilbud for alle som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet.

Komponistforeningens styre har forpliktet seg til aktivt å være med på å rydde opp i ukulturen som det har blitt satt søkelys på gjennom #metoo-kampanjen. Vi skal bygge en kultur hvor alle kan føle seg trygge og respekterte. Da må det finnes kanaler hvor det er trygt å varsle og å søke råd når ting ikke er greit. Vi håper at samarbeidet vi har med Balansekunst om Rådgivningstelefonen for seksuell trakassering kan bidra til dette, sier styreleder i Norsk Komponistforening Jørgen Karlstrøm

Ring veiledningstelefonen på: 940 87 929

Tjenesten er åpen tirsdager og torsdager fra kl. 12.00 til 15.00. 

Telefonen besvares av erfarne advokater hos Advokatene Graasvold & Stenvaag AS, som kan hjelpe deg med veiledning i saken. Alle henvendelser behandles fortrolig. Advokatene har taushetsplikt, og det er mulig å være anonym, dersom du ønsker det.

Kulturlivet skal være fritt for trakassering, overtramp og overgrep. Er du usikker på hva du har opplevd, eller lurer du på hvordan du kan gå videre med saken, kan du få hjelp hos oss. – Guro Kleveland, styreleder i Balansekunst.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, og kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring. Det kan også skje via internett, som for eksempel på sosiale medier.

Hva gjør du hvis du opplever seksuell trakassering?

I tillegg til telefontjenesten har Balansekunst i samarbeid med NKF og flere musikkorganisasjoner utarbeidet en guide med veiledende råd. Hva gjør du hvis du er vitne til seksuell trakassering? Hvem sier du ifra til, og hva er ikke akseptabelt? Du finner veilederen her.

Styreleder i Balansekunst Guro Kleveland. (Foto: Lars Opstad/Kulturtanken)

Balansekunst er et initiativ kulturlivet og -bransjen har vært samlet om siden 2012. Vi står sammen og tar ansvar, akkurat slik politisk nivå har etterspurt. Det har vi gjort uten politisk støtte eller vilje. Seksuell trakassering er et kulturelt samfunnsproblem, og Balansekunst har lagt opp til å jobbe langsiktig og på flere nivå i kulturlivet. Nå etterlyser vi politikernes vilje og støtte slik at vi kan fortsette arbeidet for et likestilt kulturliv i det omfanget og på de områdene som er nødvendig, sier Kleveland.

Les mer om Balansekunsts #metoo-arbeid på www.balansekunstprosjektet.no/metoo.

NKF er medlem av Balansekunst.