Kulturlunsj med SV på Stortinget

Fra SVs kulturlunsj på Stortinget. Foto: Beate Styri/NKF

Onsdag 24. januar deltok vi på SVs kulturlunsj på Stortinget, der kulturpolitisk talsmann, Freddy André Øvstegaard hadde invitert kunst- og kulturfeltet til å gi tilbakemeldinger på regjeringens kulturmelding, og om oppgavemeldingen til kulturlivet i regionene som ble lagt fram samtidig.

Daglig leder i nyMusikk, Tine Tyldum, innledet, mens hver organisasjon fikk tre minutter taletid.

Kunstnerøkonomien står høyt på NKFs agenda. Styreleder i NKF Jørgen Karlstrøm ga uttrykk for at det er nødvendig å drøfte ulike statsfinansierte institusjoners holdninger til bruk av musikk skapt av norske komponister og viljen til å betale de som har skapt den. Spesielt gjelder dette NRK, men det er også nødvendig å se på konsekvensene av nedleggelsen av Rikskonsertene.