Krever §71 fjernet fra ny åndsverkslov

Kunstnerorganisasjonene aksjoner  – Paragraf 71 må fjernes!

NKFs styreleder Jørgen Karlstrøm. Foto. Renate Madsen

Tirsdag 9. mai er det høring om forslag til ny åndsverkslov i Stortinget. Interessen for og påmeldingen til høringen er usedvanlig stor. Kunstnerorganisasjonene er nå i kampmodus, og i dag (lørdag 6. juni) har Klassekampen både kronikk signert 16 sentrale kunstnerorganisasjoner og intervju med styreleder i Norsk Komponistforening, Jørgen Karlstrøm. Dagsavisen har også intervju i dag med Ingrid Kindem fra NOPA, og uttalelser fra flere aktører med eget oppslag om samme sak.

Bakgrunn:
Den nye åndsverksloven som snart skal vedtas har vært under utforming de siste fire år. Rett før påske ble forslaget til ny åndsverklov sendt Stortinget. Lovforslaget inneholder imidlertid paragrafer og endringer, gjort etter høringsrunden i fjor høst, som er blant de mest næringsfiendtlige forslagene noensinne fremmet på kulturfeltet i Norge. Dette gjelder spesielt forslaget til ny §71. Kort oppsummert sier paragrafen at opphavsretten overdras til arbeidsgiver når man er ansatt. Dette vil i seg selv ha alvorlige økonomiske konsekvenser for kunstnerne. 

Forslaget som ble sendt på høring før sommeren 2016 begrenset seg til å gjelde i ansettelsesforhold, mens lovforslaget som nå er sendt Stortinget til behandling vil gjelde alle typer arbeidsforhold, «hvor verk skapes på bestilling og opphaveren er uten økonomisk risiko for resultatet av det som skapes.» Paragrafen vil på alvorligste måte undergrave kunstneres mulighet til å skaffe seg nødvendig inntekt for å kunne drive som kunstner. Det handler også om den prinsipielle råderetten over det man skaper.

Arbeidsgiverregelen i §71 som ble sendt ut i fjor, var alvorlig nok til at så godt som alle kunstnerorganisasjonene i Norge protesterte. Utvidelsene gjort etter høringen er enda mer graverende. Den nye delen av arbeidsgiverregelen har ikke vært på høring og har heller ikke vært konsekvensutredet av Kulturdepartementet.

Departementet argumenterer med at paragrafen hovedsakelig handler om at de vil lovfeste gjeldende rettstilstand. Dette er beviselig feil.

>Les intervjuet i Klassekampen med jørgen Karlstrøm – Tar pengene fra kunstnerne>>>
>Les også intervju med Ingrid Kindem, styreleder i NOPA, i Dagsavisen Kunstneropprør mot ny lov>>>

Kronikken i Klassekampen er kun i papirutgaven.
Følgende har signert kronikken: Paragraf 71 må fjernes, som kommer i lørdagens Klassekampen
Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening
Marianne Kleven, forbundsleder Norske Filmregissører
Johan Osuldsen, leder Norsk Sceneinstruktørforening
Heidi Marie Kriznik, leder Den Norske Forfatterforening
Ika Kaminka, leder i Norsk Oversetterforening
Knut Alfsen, forbundsleder Norsk Skuespillerforbund
Hans Ole Rian, forbundsleder Musikernes Fellesorganisasjon
Sverre Pedersen, forbundsleder Norsk Filmforbund
Ingrid Kindem, styreleder NOPA
Katinka Maraz, styreleder Forbundet Frie Fotografer
Lise Stang Lund, styreleder Norske Kunsthåndverkere
Hilde Tørdal, styreleder Norske Billedkunstnere
Helge Vik, leder NAVIO
Gry Bråtømyr, daglig leder Norsk Jazzforum
Taran Bjørnstad, leder Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Linda Dyrnes, daglig leder i FolkOrg

Kontaktinformasjon for intervju:
Jørgen Karlstrøm, komponist og styreleder i Norsk Komponistforening
Mob 957 25 736 e-post: jorgen@komponist.no

Pressekontakt:
Beate Styri, Kommunikasjonsansvarlig Norsk Komponistforening. Mob: 906 06 661 e-post: beate@komponist.no