Lars Igesund slutter i Norsk Komponistforening 

Lars Igesund gir seg som administrativ leder i Norsk Komponistforening. Etter tre år har han valgt å si opp sin stilling.

Lars Igesund, adm. leder NKF. Foto: Beate Styri

Disse drøye 3 årene har gitt meg mange fine erfaringer og opplevelser med hyggelige og faglig sterke kolleger, men ikke minst også med styret, andre tillitsvalgte og medlemmer, noe jeg kommer til å savne, sier han.

Nå ser jeg nå fram til å jobbe litt tettere på musikken og det klingende resultatet, og planlegger å jobbe med konkrete produsentoppgaver, sier Lars Igesund, som slutter i NKF i utgangen av april.

Lars har vært administrativ leder i en periode hvor mange store saker har stått på dagsorden for Komponistforeningen. Vi har feiret et storslått 100-årsjubileum, vi har arbeidet intenst med en ny åndsverklov, og foreningen har hatt en medlems- og aktivitetsvekst som det er grunn til å være stolt av. Lars har som administrativ leder vært sentral i alt dette, og styret takker ham for den innsatsen han har gjort for oss som skriver musikk i Norge, sier styreleder Jørgen Karlstrøm.

Styret i Norsk Komponistforening er nå inne i prosessen med å finne en ny administrativ leder.