Møte med Kulturdepartementet om ny Kunstnermelding

Fra venstre på bildet Hans Ole Rian, forbundsleder MFO/CREO, Marius Øvrebø-Engemoen, konstituert daglig leder GramArt, Ida Habbestad, daglig leder NKF, Jørgen Karlstrøm, styreleder NKF og Christine Thomassen, nestleder MFO/CREO. Foto: Anders Nielsen/GramArt

«Kunstnere er innholdsleverandørene i kulturlivet», slår den nye kulturmeldingen fast. Vi i NKF har selvfølgelig store forventninger til at kulturpolitikerne vil følge opp dette premisset med tiltak som gir kunstnere best mulige vilkår for å lage innhold, og for å kunne utvikle sine kunstnerskap.

I dag var vi på et innledende dialogmøte i Kulturdepartementet om den nye Kunstnermeldingen. Der drøftet vi innspill sammen med GramArt, MFO/CREO og NOPA.

Mer om arbeidet med ny Kunstnermelding på Regjeringen.no