Nå kan du søke gratis arbeidsopphold ved Leveld Kunstnartun for 2018

Trenger du arbeidsro, eller har du et samarbeidsprosjekt sammen med andre?
Leveld Kunstnartun i Ål, Hallingdal lyser ut gratis arbeidsopphold fra 1.januar til 31.juli 2018.

Opphold er tiltenkt profesjonelt utdannet kunstnere – billedkunstnere, forfattere, musikere, skuespillere og kulturarbeidere mv. Et vilkår er medlemskap i en fagorganisasjon, eller tilsvarende faglig dokumentasjon. Yngre, nyutdannet kunstnere kan i tillegg søke om økonomisk stipend, E-CO stipendet.

Søknadsfrist 25.august 2017.

Søknaden må inneholde:

Personlige data: Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse, fødselsår, ev. webside, facebookside, faglig medlemskap.

Informasjon om deg selv som kunstner, forfatter mv. og kunstnerisk produksjon, CV. Vis gjerne til foto, video, lydfiler, ref. til publikasjoner, verk.

Prosjektbeskrivelsen for arbeidet under oppholdet blir vektlagt ved utvelgelsen. Grunngi ønsket om stipend i Leveld Kunstnartun.

Oppgi ønske om tidspunkt og lengde for opphold. Vær snill å oppgi om du er innstilt på å bo sammen med andre kunstnere i Lærerboligen.

Av hensyn til flerbruk og allergi kan kjæledyr dessverre ikke medbringes.

Det er gratis bruk av verksted og internett. Stipendiatane må selv ta med materialer, redskaper, instrumenter og laptop til eget bruk. Oppholdsperioden er normalt 1 måned, men både korte og lengre opphold kan avtales.

Det er et vilkår at kunstnerne under oppholdet formidler sine prosjekter eller relatert emne lokalt etter nærmere avtale.

Send søknaden til leveld.kunstnartun@gmail.com innen 25.august 2017.

Se full utlysning på www.kunstnartun.no