#nårmusikkenstilner og #visyngerut – opprop mot overgrep i norsk musikkbransje

Norsk Komponistforening støtter oppropene #visyngerut og #nårmusikkenstilner. Vi er takknemlig for alle de modige stemmene som nå har gått foran ved å bryte tausheten. Det har vi stor respekt for. Det er ingen tvil om at vi har problemer i musikkbransjen som vi må ta tak i. Komponistforeningen har et eget likestillingsombud, og skal som organisasjon aktivt være med på å rydde opp i denne ukulturen. Styret vil sette i verk konkrete tiltak for å ivareta de som varsler og kommer med bekymringsmeldinger, og vi skal aktivt bygge en kultur hvor alle kan føle seg trygge og respekterte.

Komponistforeningen har likestilling høyt på dagsorden og deltar også i bransjefavnende tiltak som eksempelvis Balansekunst for å fremme saker knyttet til dette. #visyngerut og #nårmusikkenstilner viser at vi trenger å styrke arbeidet mot diskriminering, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet ytterligere.

Komponistforeningens likestillingsagenda.

Komponistforeningens styre:

Jørgen Karlstrøm (styreleder), Stine Sørlie (nestleder), styremedlemmer Rebecka Ahvenniemi, Ørjan Matre og Jan Erik Mikalsen, og varamedlemmer Agnes Ida Pettersen, Jan Martin Smørdal og Kristin Norderval.

Relatert nyhetssak:
Les oppslaget i Aftenposten 22.11.17, der 1040 kvinner snakker ut mot overgrep i norsk musikkbransje i et felles opprop.