Nils Henrik Asheim utnevnt til Ridder av 1. klasse

F.v.: Ivar Myrset Asheim, Guro Asheim, Anne Myrset Asheim, Nils Henrik Asheim, Nora Myrset Asheim og Rudi Bjørknes Gundersen. Foto: Håkon Asheim.

H.M. Kongen har utnevnt organist og komponist Nils Henrik Asheim til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Nils Henrik Asheim mottar utmerkelsen for sin innsats for norsk musikk.

Dekorasjonen ble overrakt ved et arrangement på Ledaal i Stavanger, tirsdag 11. september 2018.

I anbefalingsbrevet fra Norsk Komponistforening har leder for Musikkfaglig utvalg, Bjørn Kruse, skrevet følgende:

Nils Henrik Asheim (1960) har vært medlem av Norsk Komponistforening siden 1980 og var formann i foreningen i årene 1989–91.

Asheim fremstår med en sterk stemme som komponist, utøver (orgel), formidler og prosjektleder. Hans allsidighet og vidsyn er overbevisende dokumentert i hans omfattende og høyt anerkjente virksomhet, helt fra hans komponistdebut i 15-årsalderen. For sin kunstneriske innsats har Asheim vunnet utallige prestisjetunge kultur-og musikkpriser.

Siden han bosatte seg i Stavanger i 1991 er han en ytterst aktiv og høyt respektert kulturarbeider i kommunen, med stor synlighet lokalt og nasjonalt. Det må også fremheves at Asheim nyter den største respekt som en inspirerende veileder og lærer, med sine kloke refleksjoner omkring kunstestetiske temaer.

St. Olavs Orden: Ridder 1. klasse, herrer – baksiden. Foto: Henning Labrå, Det kongelige hoff

Norsk Komponistforening vil særlig fremheve Asheims posisjon som en komponist med bunnsolid kunstnerisk integritet og kvalitet. Musikken hans er alltid av ypperste håndverksmessig skikkelighet og rik på opplevelse. Asheim samarbeider med andre kunstnere og musikere fra et bredt spekter av disipliner og musikalske genre. Det gir verkene en enestående karakter og identitet, fylt av improvisatorisk lek, innen en overbevisende kompositorisk strategi. Han representerer de positive egenskapene som kjennetegner en viktig og sentral samtidskunstner, som en aktiv, nyskapende og nytenkende formidler. Norsk Komponistforening er stolt over å kunne gi Nils Henrik Asheim den beste støtte i en søknad om å utnevne ham til Ridder av St. Olav.

Relaterte lenker:

Kongehusets nettsider; Utnevnelse til St. Olavs Orden