Ny avtale om minstesatser for komposisjon av teatermusikk

Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), Norsk Komponistforening (NKF) og NOPA er blitt enige om en regulering av satsene for bestillingshonorar for komposisjon av ny teatermusikk til teateroppsetninger. Med teatermusikk menes alle former for musikk til teaterforestillinger som ikke omfatter store rettigheter (f.eks. opera, operette, musikal, og ballett).

–Vi er veldig fornøyde med resultatet av forhandlingen med NTO, og tror at avtalen på sikt vil gi bedre arbeidsvilkår for komponister som skriver musikk til teater.
Jørgen Karlstrøm, styreleder i NKF.

Styreleder i NKF Jørgen Karlstrøm er fornøyd med den nye avtalen med NTO. Foto: Renate Madsen

–Arbeidet har tatt lang tid, og vi har vært mange som har bidratt i ulike faser av arbeidet. Spesielt styremedlem Jan Erik Mikalsen og medlem i NKF Kristin Bolstad har lagt ned en stor innsats for få til prinsipielle endringer i avtalen og for å skape rammeverket som dannet grunnlaget for vår målsetting for denne forhandlingsrunden.

Samarbeidet med NOPA og TONO har også vært viktig. Avtalen har gjennom dette en bred forankring, og den er et viktig første steg i prosessen for å heve hele teaterfeltet for alle komponister, forklarer han.

Tre viktige momenter i avtalen:

1) Honorarene går opp.

2) Fremføringsvederlag og bestillingshonorar skal skilles helt fra 2020.
–Frem til nå har halvparten av bestillingshonoraret vært regnet som forskudd på fremføringsvederlag. Man har derfor ikke fått utbetalt noe fra TONO før en forestilling har vært fremført mange ganger og vederlaget har oversteget 50% av bestillingshonoraret, forklarer Karlstrøm. –Slik vil det ikke lenger være fra 2020. Da vil man få TONO-vederlag fra første forestilling. 

3) Avtalen er første steg i en lengre prosess for å bringe honorarene for teaterbestillinger opp på nivå med andre felt. 

Den nye avtalen gjelder fra 1. juni 2018 til 31. desember 2021.
Last ned avtalen her: 
Avtale om bestilling av teatermusikk NKF og NOPA 2018

I tillegg har NTO og TONO  inngått en ny avtale som regulerer vederlagssatsene for fremføring av musikkverk som TONO forvalter. Avtalen regulerer også retten til lydfesting og retten til vederlag for lydfesting av musikkverk som TONO forvalter. Den nye avtalen gjelder fra 1. juni 2018.
Last ned vederlagsavtalen her: TONO-avtalene teatrene 2018

NTO er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innenfor musikk og scenekunst. Foreningen representerer en omfattende infrastruktur av forskjelligartede virksomheter.

De 45 medlemmene består av offentlig finansierte produserende og programmerende teatre, scener, orkestre, musikkensembler og kor.