Ny nasjonal komposisjonspris for unge komponister, 25 år og yngre.

Norsk Komponistforening er en av støttespillerne til den nye Midgard komposisjonspris; en nasjonal komposisjonskonkurranse for komponister født i 1993 eller senere (25 år eller yngre). Alle som har hjemmeadresse i Norge kan delta så lenge deltageren oppfyller kriteriene. Det deles ut én 1. pris. Vinneren tildeles et diplom og en premiesum på kr. 20 000, samt at verket utgis av Norsk Musikkforlag. I tillegg vil vinnerverket bli fremført ved minst to offentlige konserter i løpet av 2018–19.

Komposisjonen kan bestå av en eller flere satser og verkets totale varighet skal være fra minimum 4 minutter til maksimum 6 minutter. Bidrag som overstiger 6 minutters varighet vil ikke bli vurdert.

Midgard-komposisjonspris brosjyre 2018 (nedlastbar pdf)

INSTRUMENTER
Bidraget skal komponeres for cello og klaver ELLER fiolin og klaver. Vinnerkomposisjonen skal fremføres av deltakere i eldste klasse under Midgardkonkurransen i september 2018.

Merk: Komposisjonen skal fremføres av strykere i alderen 16–19 år. Juryen vil legge vekt på at komponisten tar hensyn til at utøverne ikke er vant til å spille nyere musikk. Tradisjonell notasjon er derfor å foretrekke.

JURY
Juryen består av 3 medlemmer. Alle deltagere får en skriftlig tilbakemelding fra juryen innen tre uker etter offentliggjøring av vinnerverket. Se hjemmesiden.

Søknadsfristen er 20. april 2018.
Bidraget sendes til post@midgardkonkurransen.no innen 20.04.2018.
Komposisjonen leveres i PDF-format som vedlegg til epost.
Lydfil ikke nødvendig, men kan vedlegges som .mp3
Fødselsdato, skole og musikalsk bakgrunn legges ved i mailen ved påmelding.

Premie kr 20 000,–
www.midgardkonkurransen.no

KONTAKTINFORMASJON
Kunstnerisk leder: Dag Øystein Berger 906 97 817
Administrativ leder: Siri Andersen 915 77 478
www.midgardkonkurransen.no