Nytt talentprogram skal finne den nye Grieg

I forbindelse med Norsk Komponistforenings 100-årsjubileum lanseres et storstilt talentprogram for unge komponister som skal gi Norge nye profilerte komponister med internasjonalt nedslagsfelt.

KUPP er et utviklings og nettverksprogram for unge, lovende komponister under 35 år. Seks orkestre fra hele Norge er med på programmet, som alle velger én komponist hver som de forplikter seg til å bestille et helt nytt verk av. Ambisjonen er at verkene skal nå et stort publikum, og bringe nye norske komponisttalenter ut til et internasjonalt marked.

Den første komponisten som er valgt ut til programmet er den fremadstormende Therese B. Ulvo som skal jobbe med Oslo-Filharmonien.

Norge har en lang og sterk tradisjon for komposisjon, og norske komponister blir spilt av orkestre og ensembler over hele verden. For å videreføre denne musikkarven trenger dagens unge komponister et internasjonalt nettverk for å få ut musikken sin. Dette er et krevende og vanskelig marked å navigere i, og bransjeutvikling er derfor en stor del av KUPP. I løpet av 2018 blir de seks unge komponistene tatt med til noen av de aller viktigste arenaene for klassisk musikk i inn- og utland, som Festspillene i Bergen, Ultimafestivalen i Oslo og Classical Next i Rotterdam.

Orkestersjef Roger Olstad, Oslo-Filharmonien, Therese Birkelund Ulvo, KUPP-komponist, Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening. Foto: Lars Igesund/NKF

– Vi er veldig glade for å være med i dette spennende programmet, og ser særlig frem til å arbeide sammen med Therese B. Ulvo, sier administrerende direktør i Oslo-Filharmonien, Ingrid Røynesdal.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for å bli valgt ut til dette! Ser frem til samarbeidet med Oslo Filharmoniske Orkester. Etter å ha gjort flere store prosjekter de siste årene, og også høstet en del åtgaum utenfor landets grenser virker det likevel ganske uoverkommelig å bryte gjennom lydmuren internasjonalt. Det er rett og slett noe jeg ikke har kapasitet til å jobbe nok med på egen hånd – og heller ikke nok kunnskap om. Jeg håper KUPP kan gi meg både muligheter og kompetanse, sier Therese B. Ulvo.

Lansering av programmet skjedde på NKFs stiftelsesdag tirsdag 24. Oktober kl 15:30 på Hotel Continental, møterom 1. Det er også på denne adressen, hvor Brødrene Hals Pianofabrikk og konsertsal lå, at Norsk Komponistforening ble stiftet for 100 år siden. Alle samarbeidspartnere vil være til stede under lansering.

– Det er spesielt hyggelig å lansere dette programmet som handler om framtiden på vår stiftelsesdag i jubileumsåret som feirer vår historie. Kvaliteten på unge norske komponister har aldri vært høyere, og vi vil at dette programmet skal danne en nasjonal base som kan bidra til at de kan hevde seg på internasjonale arenaer. Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

– Jeg digger dette programmet! Det er et sterkt lag av gode samarbeidspartnere bak dette prosjektet, og kompetansen og nettverket de tar med seg inn er jeg overbevist om vil åpne dører både lokalt og internasjonalt. Nå gleder jeg meg bare til å se alt utfolde seg, og ikke minst følge komponistene på ferden ut i verden – Kathrine Synnes Finnskog, direktør, Music Norway.

– Vi glade for dette samarbeidet og den innsatsen som her gjøres for unge komponister. Music Norway og Norsk Komponistforening bygger på sitt fagfelt og nettverk og utvikler en toppsatsing for unge komponister. Det er utrolig flott at de store orkestrene har sett verdien av dette og ønsker å bidra til å løfte neste generasjon komponister. Vi håper også dette vil gi et godt grunnlag for videre samarbeid. Og ikke minst gratulerer med 100 år til Norsk Komponistforening! – Maria Mediaas Jørstad, daglig leder, Talent Norge.

FAKTA:
Orkestre som deltar i KUPP
Nordnorsk Opera og Symfoniorkester noso.no
Trondheimsolistene trondheimsolistene.no
Bergen Filharmoniske Orkester harmonien.no
Stavanger symfoniorkester sso.no
KORK – nrk.no/kork
Oslo-Filharmonien – ofo.no

Partnere: Norsk Komponistforening, Talent Norge og Music Norway
Støttet av: Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge, TONO og Det norske komponistfond
Programmet består av kursing, mentorsessions, nettverkssamlinger og komponering av nye verk.