OPEN UNM CALL 2018

Bergen 28. august – 1. september 2018. 
Ung Nordisk Musikk er en årlig festival for unge komponister, lydkunstnere, elektroniske musikere og
performance-artister med base i de nordiske landene.

ÅPENT FOR SØKNADER TIL 10. DESEMBER 2017

HVA Syv norske deltakere vil bli utvalgt og få et verk fremført på festivalen. Verkene blir valgt ut av en anonym, kvalifisert og uavhengig jury. De utvalgte deltakerne vil få dekket reise (innen Norden) og opphold i Bergen av UNM Norge. Utover konsertene inneholder festivalprogrammet foredrag og masterclasses – en viktig del av festivalopplevelsen er muligheten for å networke og møtes med andre nordiske kollegaer og det forventes at man deltar på hele festivalen.

HVEM Søkere født 1. januar 1988 eller senere kan bidra med verk I Det er ingen stilmessige krav, eksperimentelt / instrumental / elektronisk / installasjon / multimedia / performance-baserte verk vil alle bli tatt i betraktning I Det er mulig å sende inn verk for symfoniorkester og ambisonics-format, kontakt oss på unm@unm.no for spesifikk info I Det stilles ingen krav til formell utdanning I Søkeren må være norsk statsborger, eller ha sitt hovedvirke i Norge I Studenter som tar en grad i komposisjon på bachelornivå i Norge (for første gang) er unntatt aldersregelen I Det er ikke tillatt å søke til flere land samme år, og man kan maksimalt delta på festivalen fem ganger.

HVORDAN Alle bidrag skal være anonymiserte og alle filer navngis med ett pseudonym og verktittel. Det kan sendes inn inntil to verk som hver ikke bør overstige 20 minutter. Verkene kan være for alle besetninger og sjangere. Verkene sendes inn som PDF (partitur, skriftlig beskrivelse max en side og/eller teknisk rider) og/eller lydfil (mp3, aiff, wav) og/eller et plattformnøytralt videoformat. Store filer leveres ved å oppgi diverse lenker til filer på internett (som må være tilgjengelige tom. 31. januar 2016). I en separat PDF-fil merket med samme pseudonym legges det ved opplysninger om navn, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, eventuelt studiested, og verktittel, varighet, besetning og komposisjonsår for hvert bidrag.

Bidrag sendes som e-post senest 10. desember kl 23.59 til unm@unm.no !

Innsendelser som ikke tilfredsstiller kriterierene i utlysningen kan ikke regne med å komme i betraktning. Det tas forbehold om at enkelte verker ikke kan fremføres av arrangementstekniske årsaker. De utvalgte komponistene må selv besørge partiturer og stemmemateriale i praktisk format for framførelse (dvs. innbundne noter, praktiske sideskift i stemmene etc.). Alle som sender inn bidrag regnes som medlemmer av UNM Norge i to år, hvis de ikke reserverer seg mot dette.
www.unm.no