Orkesterkatalog

NORSK ORKESTERMUSIKK – Orkesterverk av Norsk komponistforenings medlemmer 1992-2017.

Når forfatteren er ferdig med siste kapittel er boken – verket – ferdig. Boken skal riktignok trykkes og distribueres, men kunstverket har funnet sin endelige form og venter bare på leseren. Når maleren legger ned sin palett er verket fanget på lerretet. Det er avsluttet og sånn sett uforanderlig og venter på betrakteren. For komponisten er situasjonen en annen. Når dobbelstrek er satt i partituret er det kun en grafisk notasjon som ikke når sitt publikum uten formidleren av verket –musikeren. Denne sårbare ”overlevering” fra skaper via utøver til publikum krever en høyt kvalifisert grafisk og musikalsk formidler. Denne rollen ivaretas av musikkforlagene, og av Nasjonalbiblioteket gjennom publiseringstjenesten NB noter.

Etter initiativ fra Norsk Komponistforening ble Norsk Musikkinformasjon (senere MIC) etablert i 1979. Denne institusjonen har i alle år spilt en vesentlig rolle med å ivareta og formidle nyskrevet norsk musikk. Fra 1. januar 2013 ble MICs Notepubliseringsvirksomhet overført til Nasjonalbiblioteket. I dag er NB Noter navet i formidlingen av ny norsk kunstmusikk, og sammen med resten av Nasjonalbibliotekets musikksamling den viktigste forvalteren av vår kollektive klang-arv.

I 2017 feirer Norsk Komponistforening 100-årsjubileum. Som opptakt til jubileumsåret har foreningen gått sammen med Nasjonalbiblioteket om å lage en katalog over orkesterverk komponert av Norsk komponistforenings medlemmer fra 1992 frem til i dag. Katalogen tar utgangspunkt i den enkelte komponists verkliste. Håpet er at dette gir en lett tilgjengelig oversikt over hva den enkelte komponist har skapt på orkesterfeltet. Katalogen inneholder verk fra både norske og utenlandske forlag og fra NB noter.

Norsk Komponistforening ønsker å bruke foreningens jubileum til å styrke samarbeidet med NB Noter og musikksamlingen i Nasjonalbiblioteket. Sammen har vi ambisjoner om å øke kunnskapen om de verdier biblioteket forvalter. Vårt felles mål er at musikk- og notesamlingen skal være en levende kunnskapsbase for publikum generelt, og et viktig redskap for det profesjonelle musikklivet.

Denne katalogen blir nå publisert i digitalt format på Komponistforeningens hjemmesider. Nye verk som skapes og gjøres tilgjengelige, vil regelmessig bli tatt inn i oppdaterte utgaver av oversikten.

Vi håper at denne katalogen vil forenkle arbeidet for alle som arbeider med norsk musikk og som har ansvaret for at vår felles arv holdes levende, og for at verket møter lytteren.

Åse Hedstrøm
Norsk Komponisforening

Aslak Sira Myhre
Nasjonalbibloteket

Nedlastbar versjon av orkesterkatalogen (pdf)>>>

Søk i Nasjonalbibliotekets publiseringstjeneste for norsk samtidsmusikk.