Påminnelser

I påskeuken brant store deler av Notre-Dame i Paris. Saken fikk stor oppmerksomhet over hele verden. Reaksjonene viste at bygget representerer viktige symbolske, politiske og historiske verdier, som mange på et eller annet vis i sitt daglige liv har tatt for gitt. Brannen minner oss om at disse verdiene ikke er noen selvfølge. De er forgjengelige og kan forsvinne i et øyeblikk, uten at vi egentlig har fått tenkt oss om. Uten at vi fikk si vår mening. Les mer…

Samarbeid virker

Nordisk Komponistråd møttes i Reykjavik i slutten av mars for å diskutere et bredt spekter av temaer: Fra pedagogiske tiltak for komponister, via utviklingen i vederlag for komponister på tv- og filmfeltet i Norden, og til det nylig vedtatte EU-opphavsrettsdirektivet. Les mer…