Komponistforeningens innspill til ny kunstnermelding

Stortinget har bedt regjeringen om en egen kunstnermelding. Meldingen vil gå gjennom kunstnerpolitiske tiltak for å se hvordan disse treffer dagens kunstnerpraksis og kunstnerøkonomi. Meldingen vil også ha et særlig fokus på kunstens rolle i samfunnsutviklingen. Målsettingen er å danne et grunnlag til å utforme relevante tiltak for framtida. Meldingen skal etter planen legges fram i løpet av 2019. Her er Komponistforeningens innspill. Les mer…

Kulturlunsj med SV på Stortinget

Kunstnerøkonomien står høyt på NKFs agenda. Onsdag 24. januar deltok vi på SVs kulturlunsj på Stortinget. Styreleder i NKF Jørgen Karlstrøm ga uttrykk for at det er nødvendig å drøfte ulike statsfinansierte institusjoners holdninger til bruk av musikk skapt av norske komponister og viljen til å betale de som har skapt den. Spesielt gjelder dette NRK, men det er også nødvendig å se på konsekvensene av nedleggelsen av Rikskonsertene. Les mer…