Per Christian Jacobsen utnevnt til æresmedlem i Norsk Komponistforening

Organist Per Christian Jacobsen er utnevnt til æresmedlem i Norsk Komponistforening. Oppnevningen ble kunngjort ved årets generalforsamling i Komponistforeningen, den 25. mai.
– Personer som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme norske komponister og norsk musikk kan utnevnes til æresmedlemmer i Norsk Komponistforening, sier styreleder Jørgen Karlstrøm. – Per Christian Jacobsens innsats for opprettelsen og videreutvikling av komposisjonsstudiet ved Norges musikkhøgskole er av vesentlig betydning for at det i dag utdannes musikkstudenter slik at de skal kunne bli selvstendige, yrkesaktive komponister.

Per Christian Jacobsen, nytt æresmedlem. Foto: Bakkehaugen menighet.

  • Per Christian Jacobsen (f. 30. mai 1940) er utdannet organist og kantor ved Musikkonservatoriet i Oslo 1965.
  • Diplomeksamen i komposisjon og satslære ved Lindemans Legat 1972 og Norges musikkhøgskole 1973.
  • Førsteamanuensis ved Norges musikkhøskole 1973 – 2010.
  • Kantor i Bakkehaugen kirke 1974 – 2010.

– Per Christian Jacobsen fortjener å løftes frem i kraft av sin faglige og ikke minst administrative innsats i løpet av de årene, fra slutten av 60-tallet, da han var helt sentral i prosessen med opprettelsen av Norges første komponistutdanning på høgskolenivå, sier Bjørn Kruse, leder av Musikkfaglig Utvalg i Komponistforeningen. Hans innsats var avgjørende med å holde i trådene og sørge for at opptaksprøver, eksamener, og ikke minst at den nødvendige løpende kontakten med studieadministrasjonen ble opprettholdt og styrket for å sikre komposisjonsstudiets eksistens. Per Christian Jacobsen underviste også i komposisjonsteoretiske støttefag og sørget samtidig for at det faglige rammeverket for studiet ble holdt på plass og gjorde at det viktige fagmiljøet fikk solid grobunn.

Professor og komponist Olav Anton Thommessen uttaler følgende:

– Per Christian Jacobsen var en helt sentral skikkelse i arbeidet å etablere komposisjonslinjen ved NMH.
Han fungerte som Finn Mortensens amanuensis da linjen var forbeholdt diplomstudentene ved det gamle Konservatoriet, og han var en sentral skikkelse i arbeidet å få linjen til å bli et kandidatstudium på fire år. I alt kan man studere komposisjon i seks år ved NMH og nu er tilbudet utvidet til å inneholde et post-doc studium.Per Christian Jacobsen fungerte i mange år som studieleder ved komposisjonslinjen, og jeg husker en meget tilgjengelig og sympatisk administrator som viste stor forståelse for oss fast ansatte. Han har også fungert som en sentral aktør i utviklingen av satslærestudiet ved NMH og han har komponert en rekke verk som inneholder stor variasjon og en dyp kompositorisk innsikt.”

Komponistforeningen har følgende æresmedlemmer:
Per Christian Jacobsen (f. 1940), utnevnt våren 2018
Torkild Hansen, utnevnt 5. desember 2015
Michael McCarthy, utnevnt i 2012
Hilde Holbæk-Hanssen, utnevnt 18. desember 2010
Benthe Peter Larsen (f. 1930), utnevnt 10. mars 1986

Lenke:
Oversikt over nåværende og tidligere æresmedlemmer i NKF.