Representasjon

2015-16

Følgende representanter er enten oppnevnt av Komponistforeningens styre / generalforsamling, valgt av andelshaverne i TONO eller representerer i kraft av sitt medlemsskap i Norsk Komponistforening:

TONO
Styret
Åse Hedstrøm
Bjørn Bolstad Skjelbred

Vararepresentanter
Glenn Erik Haugland (1. vara)
Kristin Bolstad (2. vara)

Stipendkomiteen
Bjørn Bolstad Skjelbred (leder)
Stine Sørlie (medlem)

Fordelingsutvalg
Klaus Sandvik (medlem)
Bente Leiknes Thorsen (varamedlem)

Kontrollkomiteen
Asbjørn Schaathun
Magnar Åm (vara)

Musikk- og tekstfaglige utvalg
Kari Beate Tandberg (medlem)
Christian Blom (medlem)
Klaus Sandvik (varamedlem)
Jørgen Karlstrøm (varamedlem)

Internasjonalt utvalg
Bjørn Bolstad Skjelbred (medlem)

TONOs valgkomité
Nils Henrik Asheim (medlem)
Helge Sunde (varamedlem)

Juryen for Edvardprisen
Nils Henrik Asheim (Juryleder)
Therese Birkelund Ulvo (jurymedlem)

KOPINOR
Styret
Bjørn Bolstad Skjelbred (Varamedlem)

Representantskapet
Bente Leiknes Thorsen (medlem)
Martin Rane Bauck (varamedlem)

Kopinor valgkomité
Åse Hedstrøm (medlem)

Norwacos fordelingsnemnd
Styrerepresentant for gruppa «Opphavsmenn til musikk» (NKF og NOPA) er Cato Strøm. Vararepresentant er Ragnar Bjerkreim.

Komponistenes vederlagsfond
Kristin Bolstad
Jon Øivind Ness
Jørgen Karlstrøm (vara)
Ørjan Matre (vara)

Nordisk Komponistråd
Åse Hedstrøm

Norcodes valgkomité
Åse Hedstrøm

Stiftelsen Martellos styre
Cecilie Ore (leder)
Rob Waring
Ewa Serafin / Tor Halmrast

Arne Nordheims komponistpris Oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF
Håkon Berge (juryleder)
Asbjørn Schathun (medlem)

Det norske komponistfond Oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF
Styret
Torstein Aagaard-Nilsen
Cecilie Ore
Knut Vaage (vara)
Natasha Barrett (vara)

Fond for lyd og bilde Oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF
Styret
Bjørn Bolstad Skjelbred (vara)

Fagutvalg for musikk Oppnevnes av styret i FFLB etter innstilling fra NKF
David Bratlie
Natasha Barrett (vara)

Musikkarvprosjektet
Asbjørn Schaathun (styremedlem)

Statens kunstnerstipend – Stipendkomiteen for andre kunstnergrupper Oppnevnes av Kulturrådet etter innstilling fra NKF
Ewa Jacobsson (vara)

SafeMuse – Safe Music Havens Initiative
Åse Hedstrøm (styremedlem)