Representasjon

2017-18

Følgende representanter er enten oppnevnt av Komponistforeningens styre / generalforsamling, valgt av andelshaverne i TONO eller representerer i kraft av sitt medlemsskap i Norsk Komponistforening:

Fond for lyd og bilde: Oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF
Utvalg for musikk: Jostein Stalheim, vara Agnes Ida Pettersen.
Utvalg for fonogram: vara Natasha Barrett

Nordisk Komponistråd
Jørgen Karlstrøm

TONO
Jørgen Karlstrøm, nestleder
Stine Sørlie
Kristin Bolstad, 1. vara
Glenn Erik Haugland, 2. vara

TONOs stipendkomite
David Bratlie
Stine Sørlie

TONOs Kontrollkomite
Bjørn Bolstad Skjelbred
Therese B. Ulvo, vara

TONOs fordelingsutvalg
Klaus Sandvik
Knut Olaf Sunde

Musikk- og tekstfaglige utvalg
Kari Beate Tandberg (medlem)
Christian Blom (medlem)
Klaus Sandvik (varamedlem)
Jørgen Karlstrøm (varamedlem)

Jury for Edvardprisen
Klaus Sandvik
Therese B. Ulvo

TONOs valgkomité
Nils Henrik Asheim (medlem)
Helge Sunde (varamedlem)

KOPINOR styret
Bente Leiknes Thorsen, 1. vara

KOPINOR Representantskapet
Stine Sørlie
Agnes Ida Pettersen, vara

Komponistenes Vederlagsfond
Kristin Bolstad, leder
Rune Rebne, medlem
Sigurd Fischer Olsen, vara
Charlotte Piene, vara

Stiftelsen Martello styret
Cecilie Ore
Rob Waring
Tor Halmrast

SafeMuse styret
Julian Skar

Arne Nordheims komponistpris Oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF
Håkon Berge, juryleder
Asbjørn Schathun, medlem

Musikkarvprosjektet
Asbjørn Schaathun styremedlem

Nordisk Komponistråd
Jørgen Karlstrøm

Det norske komponistfond Oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF
Styret
Torstein Aagaard-Nilsen
Cecilie Ore
Knut Vaage (vara)
Natasha Barrett (vara)

Statens kunstnerstipend – Stipendkomiteen for andre kunstnergrupper Oppnevnes av Kulturrådet etter innstilling fra NKF
Ewa Jacobsson (vara)

Norcodes valgkomité
Åse Hedstrøm