Representasjon

2018-19

Følgende representanter er enten oppnevnt av Komponistforeningens styre / generalforsamling, valgt av andelshaverne i TONO eller representerer i kraft av sitt medlemsskap i Norsk Komponistforening:

TONOs STYRE
Jørgen Karlstrøm, nestleder
Stine Sørlie
Kristin Bolstad, 1. vara
Glenn Erik Haugland, 2. vara
Sverre Indris Joner, vararepresentant (for fri plass)

TONOs KONTROLLKOMITÉ
Bjørn Bolstad Skjelbred, medlem
Therese Birkelund Ulvo, varamedlem

TONOs VALGKOMITÉ
Nils Henrik Asheim, medlem
Helge Sunde, varamedlem

TONOs STYREUTVALG
Jørgen Karlstrøm, nestleder

TONOs FORDELINGSUTVALG
Christian Blom, medlem
Rune Rebne, medlem
Jørgen Karlstrøm, varamedlem
Stine Sørlie, varamedlem

TONOs MUSIKK- OG TEKSTFAGLIGE UTVALG
Bjørn Howard Kruse, medlem
Lene Grenager, medlem
David Stephen Grant, varamedlem
Cecilie Ore, varamedlem

TONO – JEDVARDPRISEN JURY
Therese Birkelund Ulvo, medlem
Klaus Sandvik, medlem

TONOs STIPENDKOMITÉ

David Bratlie, medlem
Kari Beate Tandberg, medlem

KOPINOR STYRET
Bente Leiknes Thorsen, varamedlem

KOPINOR REPRESENTANTSKAPET
Stine Sørlie, medlem
Agnes Ida Pettersen, varamedlem

KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND
Kristin Bolstad, leder
Rune Rebne, medlem
Charlotte Piene, varamedlem
Sigurd Fischer Olsen, varamedlem

DET NORSKE KOMPONISTFOND
Natasha Barrett, styremedlem
Håkon Thelin, styremedlem
Craig Farr, varamedlem
Ellen Lindquist, varamedlem

FOND FOR LYD OG BILDE – STYRET
Bjørn Bolstad Skjelbred, varamedlem

FOND FOR LYD OG BILDE
oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF
Jostein Stalheim, medlem fagutvalg for musikk
Agnes Ida Pettersen, varamedlem fagutvalg for musikk
Natasha Barrett, varamedlem utvalg for fonogram

STATENS KUNSTNERSTIPEND – STIPENDKOMITEEN FOR ANDRE KUNSTNERGRUPPER
Ewa Jacobsen, vara

MUSIKKARVPROSJEKTET
Asbjørn Schaathun, styremedlem

SAFEMUSE – SAFE MUSIC HAVENS INITIATIVE
Julian Skar, styremedlem

BALANSEKUNST – STYRET
Rune Rebne, varamedlem

ARNE NORDHEIMS KOMPONISTPRIS
oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF
Håkon Berge, juryleder
Asbjørn Schathun, medlem

ALF OG LESLIE HURUMS STIFTELSE
Jørgen Karlstrøm, styreleder
Stine Sørlie, nestleder
Bente Leiknes Thorsen, styremedlem
Jan Erik Mikalsen, styremedlem
Ørjan Matre, styremedlem

KUNSTNERNETTVERKET
Jørgen Karlstrøm, medlem

KUNSTNERPOLITIKKUTVALGET, KUNSTNERNETTVERKET
Jørgen Karlstrøm, medlem

ULTIMAS STYRE
Henrik Hellstenius, styremedlem
Bente Leiknes Thorsen, styremedlem

BALLADE
Synne Skouen, styreleder

MUSIKKINDUSTRIENS NÆRINGSRÅD
Jørgen Karlstrøm, rådsmedlem

INTERNASJONALT

ECSA
Jørgen Karlstrøm, delegat

NORDISK KOMPONISTRÅD
Jørgen Karlstrøm, rådsmedlem