Samarbeid virker

Uttalelse fra Nordisk Komponistråd etter møtet i Reykjavik 28. mars 2019.

English text below.

”Nordisk Komponistråd møttes i Reykjavik i slutten av mars for å diskutere et bredt spekter av temaer: Fra pedagogiske tiltak for komponister, via utviklingen i vederlag for komponister på tv- og filmfeltet i Norden, og til det nylig vedtatte EU-opphavsrettsdirektivet.

Fra venstre: Bent Sørensen (DK), Antti Auvinen (FI), Þórunn Gréta Sigurðardóttir (IS), Martin Johnson Tibblin (SE), Jørgen Karlstrøm, president (NO). Foto: Maarit Kytöharju.

Direktivet er et avgjørende skritt mot en gjennomsiktig digital økonomi, hvor musikskapere for første gang vil ha de nødvendige rettslige verktøyene til å kunne forhandle rettferdige avtaler med de multinasjonale
selskapene som distribuerer musikken vår. Hele musikkindustrien får dermed håndhevingsmekanismer for å beskytte opphavernes rettigheter.

Direktivet er også en viktig symbolsk anerkjennelse av komponister, musikere og artister som kulturelle og økonomiske bidragsytere til samfunnet.
 
Seieren i EU er resultat av et sterkt internasjonalt samarbeid mellom komponister i Norden, i Europa, og har støtte fra våre kolleger over hele verden. Det er vårt håp at dette direktivet vil få verdensomspennende gjennomslag og ringvirkninger, og sende tydelige signaler til lovgivere, komponister og bedrifter om at hvis vi jobber sammen, kan vi løse selv de mest komplekse internasjonale problemene.
 
Vi håper også at en rettferdig fordeling av økonomien som kommer fra musikken vi lager, kan og vil gi komponister frihet til å fortsette med å utvikle grenseoverskridende samarbeid, utforskning og nyskaping.”

Nordisk Komponistråd,
28. mars 2019

ENGLISH VERSION:
The Council of Nordic Composers met in Reykjavik this week to discuss a wide range of topics, from educational initiatives, to developments in royalty rates for composers in the tv and film area in the Nordics, and of course the newly adopted EU copyright directive.
 
The directive is a crucial step towards a transparent digital economy, where music creators for the first time will have the necessary legal tools to negotiate fair agreements with the multinational corporations distributing our music, and it gives the whole music industry enforcement mechanisms to protect our rights. The directive is also an important symbolic recognition of the contribution composers, musicians and artists make to our society culturally and economically.

Strong international collaboration between composers in the Nordics, in Europe, and with support from our colleagues around the globe made this victory possible. It is our hope that this directive will reverberate across the world, and send strong signals to lawmakers, composers and businesses, that if we work together, we can solve even the most complex of international issues.
 
It is furthermore our hope that a fairer share of the economy originating in the music we make, can and will give composers freedom to continue with and expand on their cross border collaborations, exploration and creation.

The Council of Nordic Composers
March 28th, 2019

Photo over, from left to right: Bent Sørensen, Antti Auvinen, Þórunn Gréta Sigurðardóttir, Martin Johnson Tibblin, Jørgen Karlstrøm (President) (photo by: Maarit Kytöharju)