Søknadsfrister

Februar

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Støtte til urfremføringLøpende søknadsfrist. Kun for medlemmer av Komponistforeningen(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk Komponistforening

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Publiseringsstøtte for musikkinnspillingerLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk kulturfond

1jan - 31des08:00des 31- 00:00MARKEDSFØRING: MUSIKKUTGIVELSERLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

30jan - 1marjan 3009:00mar 1- 23:59UTLYSNING AV MIDLER TIL JUBILEUMSTILTAK Søknadsordningen er primært rettet mot frittstående prosjekter(Januar 30) 09:00 - (Mars 1) 23:59 Norsk Komponistforening

1feb23:59Promotilskudd – Støtteordning for internasjonalt kunst- og kultursamarbeidAdministreres av Music Norway23:59 STIKK - Music Norway

2feb13:004 ulike komponiststipend – Komponistenes vederlagsfondAdministreres av Musikkfondene13:00 Komponistenes vederlagsfond

9feb13:00Prosjektstøtte – Fond for lyd og bildeAdministreres av Kulturrådet13:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

9feb13:00NORSK MUSIKK I AUDIOVISUELLE PRODUKSJONER – FOND FOR LYD OG BILDEAdministreres av Kulturrådet13:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

Mars

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Publiseringsstøtte for musikkinnspillingerLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk kulturfond

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Støtte til urfremføringLøpende søknadsfrist. Kun for medlemmer av Komponistforeningen(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk Komponistforening

1jan - 31des08:00des 31- 00:00MARKEDSFØRING: MUSIKKUTGIVELSERLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

30jan - 1marjan 3009:00mar 1- 23:59UTLYSNING AV MIDLER TIL JUBILEUMSTILTAK Søknadsordningen er primært rettet mot frittstående prosjekter(Januar 30) 09:00 - (Mars 1) 23:59 Norsk Komponistforening

1mar23:59MUSIC NORWAYS INTERNASJONALE REISETILSKUDDAdministreres av Music Norway23:59 STIKK - Music Norway

1mar23:59Støtte til samarbeidsprosjekter i utviklingsland - MusikkAdministreres av Music Norway23:59 STIKK - Music Norway

2mar13:00ArrangørstøtteAdministreres av Kulturrådet13:00 Norsk kulturfond

2mar13:00Bestillingsverk – Det norske komponistfondAdministreres av Musikkfondene13:00 Det norske komponistfond

2mar13:00Støtteordning for kirkemusikkAdministreres av Kulturrådet13:00 Kulturrådet musikkseksjonen

3mar23:59PROSJEKTSTØTTE MUSIKKAdministreres av Fond for utøvende kunstnere23:59 Fond for utøvende kunstnere - FFUK

15mar23:59REISESTØTTEAdministreres av Fond for utøvende kunstnere23:59 Fond for utøvende kunstnere - FFUK

15mar23:59PROSJEKTSTØTTE KURS/SEMINARAdministreres av Fond for utøvende kunstnere23:59 Fond for utøvende kunstnere - FFUK

15mar23:59PROSJEKTSTØTTE MUSIKKTEATERAdministreres av Fond for utøvende kunstnere23:59 Fond for utøvende kunstnere - FFUK

15mar23:59REISE- OG ETTERUTDANNINGSSTIPENDAdministreres av Fond for utøvende kunstnere23:59 Fond for utøvende kunstnere - FFUK

15mar23:59STØTTE TIL INNSPILLING – FONOGRAMAdministreres av Fond for utøvende kunstnere23:59 Fond for utøvende kunstnere - FFUK

April

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Publiseringsstøtte for musikkinnspillingerLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk kulturfond

1jan - 31des08:00des 31- 00:00MARKEDSFØRING: MUSIKKUTGIVELSERLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Støtte til urfremføringLøpende søknadsfrist. Kun for medlemmer av Komponistforeningen(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk Komponistforening

2apr13:00TekstforfatterfondetAdministreres av Musikkfondene13:00 Tekstforfatterfondet

Mai

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Publiseringsstøtte for musikkinnspillingerLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk kulturfond

1jan - 31des08:00des 31- 00:00MARKEDSFØRING: MUSIKKUTGIVELSERLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Støtte til urfremføringLøpende søknadsfrist. Kun for medlemmer av Komponistforeningen(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk Komponistforening

3mai23:59PROSJEKTSTØTTE KURS/SEMINARAdministreres av Fond for utøvende kunstnere23:59 Fond for utøvende kunstnere - FFUK

3mai23:59REISESTØTTEAdministreres av Fond for utøvende kunstnere23:59 Fond for utøvende kunstnere - FFUK

3mai23:59STØTTE TIL INNSPILLING – FONOGRAMAdministreres av Fond for utøvende kunstnere23:59 Fond for utøvende kunstnere - FFUK

3mai23:59PROSJEKTSTØTTE MUSIKKTEATERAdministreres av Fond for utøvende kunstnere23:59 Fond for utøvende kunstnere - FFUK

Juni

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Støtte til urfremføringLøpende søknadsfrist. Kun for medlemmer av Komponistforeningen(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk Komponistforening

1jan - 31des08:00des 31- 00:00MARKEDSFØRING: MUSIKKUTGIVELSERLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Publiseringsstøtte for musikkinnspillingerLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk kulturfond

1jun23:59Music Norways internasjonale reisetilskuddAdministrert av Music Norway23:59 STIKK - Music Norway

1jun23:59Støtte til samarbeidsprosjekt i utviklingsland - musikkAdministreres av Music Norway23:59 STIKK - Music Norway

2jun13:00Bestillingsverk og produksjonsstøtteAdministreres av Kulturrådet13:00 Kulturrådet musikkseksjonen

2jun13:00Støtteordning for kirkemusikkAdministreres av Kulturrådet13:00 Kulturrådet musikkseksjonen

2jun13:00PROSJEKTSTØTTE TVERRFAGLIGE TILTAKAdministreres av Kulturrådet13:00 Norsk kulturfond

2jun13:00FONOGRAM­INNSPILLINGERAdministreres av Kulturrådet13:00 Norsk kulturfond

2jun13:00ANDRE MUSIKK­TILTAK – PROSJEKT­STØTTEAdministreres av Kulturrådet13:00 Kulturrådet musikkseksjonen

Juli

1jan - 31des08:00des 31- 00:00MARKEDSFØRING: MUSIKKUTGIVELSERLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Publiseringsstøtte for musikkinnspillingerLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk kulturfond

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Støtte til urfremføringLøpende søknadsfrist. Kun for medlemmer av Komponistforeningen(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk Komponistforening

August

1jan - 31des08:00des 31- 00:00MARKEDSFØRING: MUSIKKUTGIVELSERLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Publiseringsstøtte for musikkinnspillingerLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk kulturfond

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Støtte til urfremføringLøpende søknadsfrist. Kun for medlemmer av Komponistforeningen(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk Komponistforening

September

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Publiseringsstøtte for musikkinnspillingerLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk kulturfond

1jan - 31des08:00des 31- 00:00MARKEDSFØRING: MUSIKKUTGIVELSERLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Støtte til urfremføringLøpende søknadsfrist. Kun for medlemmer av Komponistforeningen(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk Komponistforening

1sep23:59Music Norways internasjonale reisetilskuddAdministrert av Music Norway23:59 STIKK - Music Norway

1sep23:59Støtte til trykking av noterAdministreres av Komponistforeningen, musikkfaglig utvalg23:59 Norsk Komponistforening

1sep23:59Støtte til samarbeidsprosjekter i utviklingsland – musikkAdministreres av Music Norway23:59 STIKK - Music Norway

2sep13:004 ulike komponiststipend – Komponistenes vederlagsfondAdministreres av Musikkfondene13:00 Komponistenes vederlagsfond

Oktober

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Publiseringsstøtte for musikkinnspillingerLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk kulturfond

1jan - 31des08:00des 31- 00:00MARKEDSFØRING: MUSIKKUTGIVELSERLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Støtte til urfremføringLøpende søknadsfrist. Kun for medlemmer av Komponistforeningen(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk Komponistforening

2okt13:00Bestillingsverk – Det norske komponistfondAdministreres av Musikkfondene13:00 Det norske komponistfond

November

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Publiseringsstøtte for musikkinnspillingerLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk kulturfond

1jan - 31des08:00des 31- 00:00MARKEDSFØRING: MUSIKKUTGIVELSERLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Støtte til urfremføringLøpende søknadsfrist. Kun for medlemmer av Komponistforeningen(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk Komponistforening

2nov13:00TekstforfatterfondetAdministrert av Musikkfondene13:00 Tekstforfatterfondet

Desember

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Støtte til urfremføringLøpende søknadsfrist. Kun for medlemmer av Komponistforeningen(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk Komponistforening

1jan - 31des08:00des 31- 00:00MARKEDSFØRING: MUSIKKUTGIVELSERLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Fond for lyd og bilde - Kulturrådet

1jan - 31des08:00des 31- 00:00Publiseringsstøtte for musikkinnspillingerLøpende søknadsfrist: administreres av Kulturrådet(Januar 1) 08:00 - (Desember 31) 00:00 Norsk kulturfond

1des23:59Støtte til samarbeidsprosjekter i utviklingsland – musikkAdministreres av Music Norway23:59 STIKK - Music Norway

1des23:59Music Norways internasjonale reisetilskuddAdministreres av Music Norway23:59 STIKK - Music Norway

5des13:00Bestillingsverk og produksjonsstøtteAdministrert av Kulturrådet13:00 Kulturrådet musikkseksjonen

5des13:00ANDRE MUSIKK­TILTAK – PROSJEKT­STØTTEAdministreres av Kulturrådet13:00 Kulturrådet musikkseksjonen