Komponistens verktøykasse – suppe og råd i Kongensgate 24

Nytt tilbud til medlemmer og andre interesserte én gang i måneden i våre egne lokaler. Komponistens verktøykasse skal være en arena der dere skal få innspill og råd. Det vil også kunne være praktiske workshop til inspirasjon og nytte. I forbindelse med disse kontorseminarene lager vi en komponistkafé i våre egne lokaler, der de som kommer kan sitte ned i uformelle omgivelser og få en varm suppe eller noe å bite i. Her kan du snakke med kolleger, bli kjent med nye og utveksle erfaringer. Tema for de to første månedene er klare, det blir seminar og suppe, og datoene er som følger:

20. januar kl 12-15: Søknadsskriving

  • Ni ting du ikke må tro om søknadsskriving og søknadslesing, og ett råd du alltid må følge.
    Ved Bente Leiknes Thorsen.
  • Kristin Bolstad forteller blant annet om Fordypningsstipendet til Komponistenes Vederlagsfond.
  • Jon Olav Kringeland gir råd om budsjettoppsett og realistiske budsjettposter, samt NKFs tilskuddsordninger.

Seminaret er gratis, men påmelding påkrevet av hensyn til kapasitet og servering.

Neste seminar er

24. februar kl 12-15: Skrivekurs – hvordan løfte egne presentasjoner og verkomtaler?

  • Ida Habbestad og Hild Borchgrevink tar for seg komponistbiografier og verkomtaler, og gir tips om hvordan disse kan løftes til å bli god lesning for alle som skal bruke dem, enten i programmer eller i andre sammenhenger. Det vil også bli lagt opp til en workshop som en dag to til dette seminaret den 2. mars, for de som vil jobbe mer med egne tekster.

NB – tidspunktet på dagen kan bli justert noe i forhold til lengde på tema som tas opp.

De neste månedene har vi satt av følgende datoer til Komponistens verktøykasse:
17. mars og 21. april 2018. Hvis det er et tema du ønsker å snakke om kan forslag sendes til oss.