Henrik Ødegaard

Jeg er født i Oslo i 1955, og er utdannet musikklærer, organist og komponist. Dessuten har jeg utdannelse som dirigent i gregoriansk sang fra musikkonseravtoriet i Paris. Mine komposisjoner dekker alle genre, med hovedvekt på vokalmusikk. Norsk folkemusikk og gregoriansk sang er inspirasjonskilder som ofte klinger videre i verkene mine. Jeg har arbeidet mye med å beholde en autentisk, etnisk stil i korarrangementer av folkemusikk, og har komponert større verk i mange genre: oratorier, kantater, opera, musical, teatermusikk, elektroakustisk musikk, solokonsert, kammermusikk og soloverk. Mange av mine verk er laget til amatører og barn, og til musikalske møter mellom disse og profesjonelle musikere.

Henrik Ødegaard på Store Norske Leksikon