Roger Arve Vigulf

Roger Arve Vigulf er en av Europas ledende klarnettsolister innenfor moderne musikk. Fortiden innehar han 3 bestillingsverker(pr.febr.2016); Turynevai festival(Litauen), Ålesund strykekvartett, Disobedient International Chambermusic Festival(Litauen).Komponisten Marcus Paus mottok bestilling fra Roger Arve Vigulf for en klarinettkonsert(ferdigstilles våren 2016).

Forlagskontrakt med Norsk Musikkforlag A/S fra januar 2018.

Lenker: