Reisestøtte i forbindelse med urfremføring

Urfremføring av moderne musikkverk byr ofte på helt spesielle utfordringer, og det er viktig for komponisten å være til stede ved slike anledninger. Komponistforeningen bidrar til å dekke utgifter til reise og opphold i inntil to døgn for at du skal kunne overvære egne urfremføringer og prøver forut for disse. Du må være medlem av Norsk Komponistforening for å kunne søke ordningen.

Søknadsgrunnlag

  • Reiseutgifter (inkl. bruk av egen bil) dekkes med inntil kr 2000.
  • Hotellopphold dekkes for inntil to netter med inntil kr 750 pr natt.
  • Diettpenger for inntil 2 døgn tilsvarende statens satser for reiser i Norge.
  • Originale daterte kvitteringer og dokumentasjon av fremføringen må vedlegges søknaden.
  • Normalt er antall søknader/tilskudd begrenset til to stk pr år.

Støtten utbetales på etterskudd mot innsendt og utfylt skjema med vedlagt dokumentasjon.
Søknaden må være sendt Norsk Komponistforenings administrasjon innen 1 måned etter urfremføringen.

Last ned skjema (xls)

Last ned skjema (pdf)